Om mig - og siden...

På Fag & Samfund's sider kan du læse om min baggrundsviden og erfaringer med områderne: Minoritsdannelse, integration, kulturdannelse, kommunikation, samarbejde, projektarbejde og pædagogik.

Tværfaglig koordinering...

Min faglige profil er tværfaglig koordinering.

Min teoretiske / uddannelsesmæssige baggrund har jeg i en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlige planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med Kommunikation, Pædagogik og projektledelse – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, KUA og DTU.

Jeg har beskæftiget mig med følgende hovedområder:

Kommunikation og samarbejde:

Direkte kommunikation og en fælles erkendt opfattelse af, hvad der er de virkelighedsnære realiteter og den fælles opgave – er grundlagt for et godt samarbejde...

Organisationsudvikling i den offentlige sektor, arbejdsmiljø – og kontakten til borgeren

Den offentlige sektors organisationsstruktur og arbejdsmiljøet for de ansatte – sætter sig spor i kontakten og kvaliteten af servicetilbuddene til borgeren...

Definition og implementering af begrebet tilgængelighed:

Begrebet tilgængelig kom til at danne grundlag for en mere ligeværdig dialog omkring handicappedes muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet, på lige fod med ikke-handicappede…  

Institutionsliv: Organisationsstruktur, kommunikation og fysiske rammer:


Råderummet for selvbestemmelse og dialog om hverdagsindholdet – møder sin begrænsning i strukturerede krav til personalet om at effektivisere deres arbejdsdag...

Integration:


Rummelighedskonceptet har præget en fejlslagen integrationspolitik, der tilsidesætter respekten for individuelle forskelligheder til fordel for et kompromis om fælles værdier…

Patientrollen - og stereotype, selvkontrollerende og sundhedsskadelige behandlingskoncepter:

Stereotype behandlingskoncepter baseret på selvkontrol, fjerner fokus for de basale behandlingselementer – og er sundhedsskadelige…  

...

Har du supplerende vinkler og kommentarer til sidernes indhold - så » Skriv besked...


Venlig hilsen Ulla...