...processen...

< ♥ >
‹ ↓ ›
...processen...

≥ → <

..."afvigere" og "udstødte" -
skabes af en kulturs definition på menneskelig "normalitet"...

>↓<

...stigmatisering...

» De "gales" samfund?

» "Normal-tosset"...

? > ♠ ♥ ♣ ♦ < ¿

...Michel Foucault...

♥ ≡ ♦

...menneskene må defineres som selvstændige subjekter -
for at blive "målbare" og sammenlignelige...

...subjektet...

» Michel Foucault, selvet og det definerbare subjekt...


> → ♥ ← <

...effektivisering af subjektets færdigheder...

( ♦ ≈ € )
↓ ♥ ↑
( ≤ ♦ ≥ )


...det målbare subjekts effektivitet og nytteværdi -
giver god status / rangering -
og beskytter mod -
udstødelse...

...disciplinering...

...subjektet ↔ objektet...

» Disciplinering: En moderne magtteknologi...

↓ ↔ ↑
...tankens kraft og forandringsprocesser...

» Personlig omstilling......selvrealisering...

Selvrealisering - personlig ledelse eller nyreligiøsitet?

» Tankens kraft og selvrealisering: Smile or Die...

←↑→
Franz Kafka og Processen...

> ↔ <

Franz Kafka's hovedværk: » Processen - gjorde:
"Kafkask" til synonym på det fremmedegjorte menneske,
der bliver ku'et -
i et uigennemskueligt og labyrintagtigt -

...bureaukrati...
¿


? → < ∞ > ← ?
?