Samfundspolitisk styring og regulering...

maj 2012..."Det vil altid være problematisk, hvis man fra samfundets side begynder at lovgive om en kollektiv standard for personlig etik og grænser. Det bliver et kollektivt kompromis baseret på en form for kollektiv moral.

Personlig etik og grænser er tæt knyttet sammen med personlig integritet – og det enkelte individs selvbestemmelse på det personlige og private plan. Friheden til at definere sin egen etik og personlige grænser."...

» Samfundspolitisk styring og regulering...


Ensidigt fokus på rationel dokumentation og præstation - klemmer de bløde værdier...

april 2012

..."Dokumentation på det personlige og menneskelige plan, der er blevet en velkendt størrelse, når det handler om personlig profilering til den professionelle og offentlige selviscenesættelsen, er i bund og grund absurd. De fleste kan finde eksempler, der dokumenterer: At de er nogle gode mennesker; kreative mennesker; rummelige mennesker; arbejdsomme mennesker; og en helt masse andre ting, der lyder “pænt” og “rigtigt”. Og der kan tilsvarende findes eksempler på det modsatte. Dokumentation på dette felt handler om troværdighed og tillid – eller manglen på samme.

Der er noget, der ikke helt klinger så godt i det mellemmenneskelige – når troværdighed og tillid bliver noget, der skal dokumenteres. Det kan skabe et næsten paranoidt og narcissistisk behov for selvkontrolleret selviscenesættelse. Alt – kan blive brugt imod dig? Og ja – det kan det selvfølgelig. Hvis der skulle være nogen – der har en interesse i det?"...

...

Læs om » Kulturdannelse... på siden: Samfundet på tværs...

...


Slut på side...

» Til toppen...