Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Posts Tagged ‘Personlig frihed’

Autonomi

fredag, november 12th, 2010

Kort fortalt handler autonomi om det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse.

Autonomi indebærer frihed. Friheden til selv at træffe de valg, der vedrører ens liv.

Begrebet kan også bruges om institutioner og samfund.

Læs mere på Den store danske

Illusionen om lighedssamfundet…

torsdag, august 13th, 2009

Danmark har som samfund meget svært ved at håndtere forandringer og forskellighed. Og mange af de problemstillinger vi oplever indenfor social-, sundheds-, pleje-, integrations- og minoritetsområderne, kræver netop en god evne til at takle forandringer og forskellighed.

Den største udfordring vi kommer til at stå overfor de kommende år, bliver at kunne tage åbne og konstruktive værdidiskussioner med en realistisk opfattelse af, at vi er et samfund af meget forskellige mennesker med forskellige behov og værdier – og det bliver vi nødt til at indrette os på.

Vi er født ulige og forskellige
De forskelligheder vi repræsenterer rækker langt ud over den ensidige fokusering på danskere med forskellig etnisk oprindelse – der nogen gange står som en stereotyp repræsentant for begrebet forskellighed. Vi har også et problem med at forholde os til social arv som en medfødt forskellighed, uden at problematisere denne forskellighed, fordi den stiller os forskelligt i forhold fremtidsmuligheder.

Mennesker er forskellige, bliver født forskellige – og vi vil aldrig komme til opleve en social retfærdighed, der er baseret på en lighedstankegang. Tværtimod – er lighedstankegangen med til at skabe social ulighed, fordi den definere nogle grupper som sociale problemer, der skal “repareres” med sociale tilbud.

Lighed handler om mulighederne for forskellighed
På et tidspunkt må vi gøre op med illusionen om, at lighed kun handler om ens muligheder – og lære at blive bedre til at opfatte lighed, som ens muligheder for at leve forskelligt. Så bestemte livsformer og værdier ikke i alt for høj grad problematiseres i forhold til andre.

En af de samfundsgrupper, det kan være meget lærerigt at tænke på – er gruppen af udviklingshæmmede. Der, selvom de her bliver beskrevet som gruppe, dækker over en meget blandet gruppe af forskellige mennesker. Noget af det bedste, der er sket for denne gruppe – er indførelsen af selvbestemmelsesretten – og et opgør med normaliseringsprojektet. Mange udviklingshæmmede vil hele livet have behov for at leve under beskyttede forhold – uanset hvor mange normaliserende metoder de udsættes for. Og med selvbestemmelsesretten kom der fokus på retten til at have et godt liv på egne præmisser.

Normalisering eller bedre vilkår for forskellighed
Netop tankegangen med at skabe bedre vilkår på egne præmisser, og droppe normaliseringsprojekterne, kan parallelt være lærerigt at overføre til mange andre sociale problemstillinger. Det er ikke den medfødte forskellighed der er problemet – det er forskellen på eksistensvilkårene for forskellige former for forskellighed.