Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Archive for the ‘Begreber’ Category

Fodfæste

fredag, november 12th, 2010

At miste, have og vinde fodfæste handler om implementering og integration – og kan forgå på alle planer af livet: Det personlige, faglige, økonomiske mm

Et godt fodfæste indikerer et godt samspil mellem den personlige oplevelse, det der sker, og omgivelsernes reaktioner, krav og holdninger.

Klientgørelse, og fordomme giver et dårligt fodfæste for dem, der er mål for det.

Eksempler der illustrer begrebet:

Lærerne mister fodfæste

Tænketanke vinder fodfæste i menings Danmark

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Akademikere risikerer at miste fodfæste på arbejdsmarkede

Til kamp mod stress

Intimidere

fredag, november 12th, 2010

Begrebet har forskellige betydninger, alt efter hvor du læser om det (Kan også betyde at skræmme – gøre bange). I denne sammenhæng bruger jeg begrebet om adfærdsformer, der er intime – forsøger at skabe en intim relation. Ordet intimisering bruges også om denne forståelse af begrebet.

Jeg har vedhæftet nogle artikler, der bruger begrebet – og meget godt illustrerer, hvad det betyder.

Eksempler:

Intimiderende politik

De intime ledere er på vej