Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

EU og demokratiet?

april 8th, 2016 at 21:25

Jeg har i eftermiddag været til en interessant konference inde på Christiansborg: Europa og forpligtigelserne i FN’s flygtningekonvention – i et historisk og aktuelt perspektiv.

Min egen personlige kritik, af den måde man har håndteret flygtningesituationen i Europa. Er og har hele tiden været, at flygtningene er blevet gidsler i et politisk magtspil.

Programmet var repræsenteret med forskellige synsvinkler. Den oplægsholder, jeg selv syntes var mest informativ interessant, var Niels Bertil Rasmussen, Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark.

For den information, der jo drukner i personlig mudderkastning i offentligheden, er, at EU’s fordelingsnøgle til at håndtere flygtninge i EU ikke har fungeret. På “tegnebrættet” så skulle EU have en fælles registrering og en fælles fordeling af flygtningene blandt de forskellige lande. Ikke kun som antal, men også ud fra hvilke lande de måske ville fungere og trives bedst i. Sammen med økonomisk og administrativ hjælp fra EU, så det ikke betød noget rent økonomisk og administrativ, hvilke lande der tog få eller flere flygtninge. Men den fordelingsnøgle har bare ikke fungeret i praksis. Fordi EU er en bureaukratisk kolos på lerfødder. Reaktionshastigheden er simpelthen for langsom. Og i stedet så opstår der denne her politiske mudderkastningssituation. Men kritikken burde reelt rettes mod den dårlige koordinering internt i EU.

Man kan på sin vis sige, at netop håndteringen af flygtningesituationen i EU, har vist hvor ineffektivt og bureaukratisk en institution EU er. Det er jo også den kritik, mange har, i forhold til andre områder, men når det gælder flygtningeområdet, så har det bare været meget mere tydeligt.

Så koordineringen internt i EU har bare ikke fungeret.

Og så kan man jo derfra stille det spørgsmål, som der jo også er flere og flere, der gør: Er EU så ikke bare et “dødt led” i kæden? Var det ikke bedre, at den generelle koordinering lå i en anden sammenhæng og et andet regi? Et regi, der var bedre til at forestå en mere konstruktiv fordeling og koordinering af flygtninge til de forskellige lande, så man undgik, at flygtninge bliver kastebold, i et politisk magtspil?

Der var også en række andre forhold, der blev beskrevet og gav et godt sammenhængene overblik over en række centrale problemstillinger i Europæisk perspektiv. Men for mig, er netop spørgsmålet om den politiske “gidseltagning” af flygtningene i et magtspil, meget centralt. Det burde man kunne takle med noget bedre og konstruktiv koordinering.

Så det vi oplever nu i forlængelse af flygtningesituationen, hvor der jo er opstået en ret massiv politisk krise, der næsten virker mere eller mindre håbløs at for stoppet op overfor, bør man i stedet rette som en kritik af dårlig koordinering. Det vil være en noget mere civiliseret og konstruktiv vej at gå. Synes jeg :)

Den generelle debat, det kunne være meget nyttigt og konstruktivt at tage på nuværende tidspunkt, ville netop en være debat om EU’s rolle som koordinator på flygtningeområdet. I stedet for alt den politiske “mudderkastning”. Sådan noget kommer der sjældent noget konstruktivt og godt ud af. (Undtagen for de levebrødspolitikere, der kan bruge det til at score nogle stemmer til næste valg, så de kan få nogle ekstra pensionstillæg til deres “gamle dage” :) )

» Demokrati?

» Samfundspolitisk styring og regulering

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>