Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

God sagsbehandling handler ikke om regelret retfærdighed!

juli 25th, 2015 at 16:07

Retssikkerhed er, forenklet set, når der er sammenhæng mellem den ret og pligt, som borgeren kan læse i loven, og den ret og pligt, som borgeren rent faktisk oplever udøvet af de offentlige myndigheder. Retssikkerhed er, når den, der har magten, og den, magten bliver udøvet overfor, har et forudsigeligt og reguleret forhold. Retssikkerhed er altså konstaterbart, nemlig når systemet virker. Man kan tale om materiel retssikkerhed, som handler om indholdet i en afgørelse – selve bevillingen eller afslaget på bevilling af en ydelse – og man kan tale om processuel retssikkerhed, som handler om spillereglerne for, hvordan afgørelsen skal træffes.

Et system, hvor der er klare og forståelige bevillingsregler (…), hvor der er klare og forståelige regler om, hvordan sager skal behandles, og hvor myndigheden faktisk efterlever spillereglerne og oftest træffer korrekte afgørelser, har en høj grad af retssikkerhed. Modstykket til retssikkerhed er, når afgørelser opleves uden sammenhæng med den relevante lov, den person, afgørelsen er rettet imod, eller det formål, der er med afgørelsen, eller hvor afgørelsen træffes på en måde, hvor borgeren ikke har været inddraget og er blevet hørt på en måde, så det også opleves retfærdigt.

Retfærdighed er ikke at  ret, men at blive behandlet og at færdes ret. Fravær af retssikkerhed vil medføre afgørelser, der synes uretfærdige. Hvorvidt lovgivningen i sig selv udtrykker en retfærdig tilgang til de personer, der berøres af loven, er ikke en del af … [begrebet om retssikkerhed, red.]” (fra bogens side 107).

Læs mere: » Retssikkerheden er under pres i mødte med den offentlige forvaltning (Avisen.dk)

Yderst interessant. Den med “grænsesøgende” sagsbehandling er nok ret typisk for de fleste (Nu omhandler denne artikel handicapområdet) møder med systemernes verden. Og det der gør disse sager svære – er manglen på “lydhørhed” i mødet mellem borger og system.

» Sammenspillet mellem menneskelig etik og lovgivning (2015)

» Sundhedsprofiler & Videnskabsetik

» Handleplaner og pædagogik (2012)

» Bureaukrati eller medmenneskelighed? (2011)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>