Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Folkekirkens forsømte forår?

september 21st, 2014 at 15:05

Komma-sætningspolitik i det eksisterende skaber ingen grundlæggende forandringer i folkekirkens styringsstruktur.

Der eksisterer kun en løfteparagraf i grundloven, som kan bruges til at give folkekirken en historisk mulighed for at definere en ny selvstændig styringsstruktur.

Den mulighed får folkekirken kun en gang.

Det, der er folkekirkens dilemma, er, at det trosmæssige indhold er tæt integreret i den statslige bureaukratiske og administrative styringsmodel. Så det, der er grundlæggende vigtigt for folkekirken, er, at få adskilt form og indhold, i den nuværende styringsmodel. For efterfølgende at definere en helt ny styringsmodel, der har afsæt i det trosmæssige indhold.

Men det virker som om tingene “bider sig selv i halen”. Folkekirken mangler som trossamfund en selvstændig styringsenhed, og dermed eksisterer der ikke en selvstændig styringsenhed i folkekirken, der kan tage initiativet til at definere en ny selvstændig styringsenhed for folkekirken. Det virker helt farce-agtigt.

Så hvem kan tage det initiativ?

I den komma-sætningspolitik, der har præget debatterne og udspillene omkring den nye styringsstruktur, virker det som om, at det er ret begrænset, hvor mange der har været i stand til at se ud over det eksisterende og tænke i nye baner?

Et af Piet Heins små prosa-gruk lyder nogenlunde (efter hukommelsen) således: Der kan være stor lighed mellem at have løst et problem og slet ikke at have fattet problemet…

» Det afblegede synodespøgelse splitter de borgerlige, Kristeligt dagblad

» V-spild truer kirkereform, Kristeligt dagblad

» Længe leve(r ) statskirken!, af Mogens S. Mogensen

» Vandringer i troens landskab, Kirken i gyngen, af Lars Hougaard Clausen

» Folkekirkens form og indhold?

» Den næste kristne reformation?

» Hvilken styringsstruktur passer til sammenhængskraften i et trossamfund – som folkekirken?

» Ny styringsmodel for folkekirken?

» Folkekirken kvæler det spirituelle ved at dyrke det institutionelle

» FOLKEKIRKEN

» TROSVINKLER

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>