Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Gud eller Guder?

oktober 3rd, 2013 at 23:51

Der kan kun eksistere ét guddommeligt / universelt univers. Kun ét.

Udfordringen i det tværkulturelle samfund.

Udfordringen i det tværkulturelle samfund er at forlige sig med, at der findes mange forskellige opfattelser og meninger om det samme guddommelige / universelle univers.

De meninger kan både være religiøse, videnskabelige eller det, der kaldes ateistiske.

Der er ikke noget, der kan hedde: Min Gud, din Gud, vores Gud, jeres Gud og de andres Guder. Det er absurd.

Det handler i stedet om, at der bliver brugt mange forskellige navne for det samme guddommelige / universelle univers. Så i det tværkulturelle samfund kan vi diskutere uenigheder om forskellige navne om det guddommelige / universelle univers, og vi kan diskutere uenigheder om de forskellige opdragende holdninger, normer og værdier, der knytter sig til de forskellige navne og opfattelser, der er af det samme guddommelige / universelle univers.

Men det kan ikke lade sig gøre at dele det guddommelige / universelle univers op i mindre enheder, ligesom lande med grænser. Det kan kun lade sig gøre i jordisk forstand.

For der kan kun eksistere ét guddommeligt / universel univers. Kun ét.

» Begrebet: Universalitet

» Manipulation, illusioner og spil

» Folkekirken som redskab for den kristne bevægelse?

» Trosperspektiver, religion og rummelig spiritualitet

» TROSVINKLER

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>