Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Rationalitet og medmenneskelighed

september 20th, 2010 at 20:52

Enhver kultur dannes ud fra sine succeskriterier.

Når vi forarges over omsorgssvigt i plejesektoren – må vi også stille os selv spørgsmålene: Værdsætter vi værdier som omsorg og medmenneskelighed? Giver det succes at være omsorgsfuld og medmenneskelig? Bliver det belønnet?

Mit svar er nej.

Vi lever i en kultur der værdsætter og belønner effektivitet i rationel forstand. Det giver succes at være hurtig til at ekspedere de menneskelige problemer. Og den tendens bliver mere og mere udpræget.

Vi leverer medmenneskelighed på tid.

Vi leverer medmenneskelighed efter regler.

Men medmenneskelighed handler ikke om tid og regler. Det handler om tolerance, nærvær og fleksibilitet i nuet.

Dilemmaet er opstået efterhånden som vores familiemønstre har ændret sig – og omsorgen er blevet institutionaliseret. Det er blevet en rationel ydelse, der skal planlægges, budgetteres, kontrolleres og sættes i system. For det er det ”sprog”, vi kender – og bruger, når vi som samfund skal have ”samfundsvirksomheden” til at fungere.

Men der findes jo også andre ”sprog”: Sociale sprog om etik og moral – og oplevelsens sprog om æstetik. De ”sprog” er bare ikke udviklet som ”værktøjer” til planlægning af omsorgsydelser.

De ”sprog” er vi nødt til at lære at bruge, og integrere i vores evaluering og planlægning af omsorgsydelser. Og et af de punkter det vil være oplagt at gribe fat i – er succeskriterierne. Så medarbejdere indenfor omsorgsområderne i højere grad bliver belønnet for den etiske, moralske og æstetiske udførelse af deres arbejde – i stedet for et snævert fokus på effektiviteten.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>