Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Mainstream og ligebehandling…

september 19th, 2010 at 16:34

Mainstream konceptet er illusionen om, at kunne skabe et millimeterretfærdigt samfund med lige muligheder for alle uanset baggrund, køn, alder og personlige særpræg. Der ligger mange gode hensigter bag tankegangen, men den rummer også et behov for ensretning og en afstandstagen fra egenkulturer og forskellighed.

I de år jeg arbejdede med handicappolitik, var begrebet tilgængelighed centralt. Der var og er meget godt forbundet ved at nedbryde nogle af de barrierer, der gør samfundet utilgængeligt for mennesker med særlige forudsætninger. Det gælder de fysiske rammer – bebyggelser og udearealer – og det gælder kommunikation og informationer. Det er godt med kørestolsegnet byggeri og letforståelig informationsmateriale om centrale og vigtige emner. Men så stopper det også.

Mainstream konceptet er kun egnet til at arbejde med samfundets fysiske rammer og kommunikationsstrukturer. Kammer det over – sådan som det jo gør – så lander vi i noget, der er totalitære forsøg på ensretning på det private og personlige plan. Loven om tvungen madpakkeordninger i skoler og børnehaver (som efterfølgende fik et skud for boven og måtte revideres) er et godt eksempel på overdreven mainstream.

Der er behov for at sortere mellem det fælles og det forskellige. Sortere mellem det der er relevant for at vi kan fungere som samfundsborgere i det offentlige rum, og det der hører til privatsfæren og det civile rum.

Ved at praktisere mainstream på det private og personlige plan, gør man flere mennesker uret end ret. Vi får en reparationskultur, hvor flere og flere skal repareres for deres personlighed, baggrund og særpræg. I stedet for at acceptere og respektere forskellighederne – og lade det være positive ressourcer til samfundets bedste…

Tags: , ,

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>