Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Gode og dårlige processer ved ledighed…

august 30th, 2010 at 17:07

En af de forandringsprocesser mange kommer ud for på et tidspunkt i deres liv – er at miste deres job og tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Processen mellem to jobs kan blive en positiv proces med fokus på muligheder, eller en stressende proces med fokus på “overlevelse” – alt efter hvilken form for modspil der kommer fra omgivelserne.

Forskellen på de to processer kan illustreres ved at bruge omstillingsmodellen.

Den positive proces
Den positive proces er karakteriseret ved, at det modspil der kommer fra omgivelserne, er åbnet overfor arbejdsmarkedets mangfoldighed af muligheder, – og der er en opbakning til at finde de muligheder, der er mest i overensstemmelse med interesse, forudsætninger og behov for trivsel. Der er fokus på ideer, inspiration og konkret viden, om hvor der foregår hvad. I perioder med stor arbejdsløshed, er der fokus på mulighederne for at tilegne sig ny viden og erfaringer. Her er det den bevidste del af modellen: Individets evne til at vurdere, og træffe beslutninger – der styrer processen. Den individuelle selvstændighed får positiv opbakning.

Den negative proces
Den negative proces er karakteriseret ved modspil fra omgivelserne i form af kritik, krav, kontrol og regler.

Hvis den negative proces kommer til at overtage – så bliver ledighed en proces, hvor det handler om at overleve krav og kontrol, og dermed bliver den ledige “fanget” i systemet og mister udsynet til mulighederne i det arbejdsmarked, der ligger udenfor systemverden. Det centrale bliver reglerne og kontrollen – i stedet for fremtidsmulighederne på et varieret arbejdsmarked.

Hvis vi ser på modellen – så svarer det til, at de aktive faktorer er: Fortid; Indtryk; Det selvbeskyttende overlevelsesinstinkt; Udtryk; og Fremtid. Den selvstændige bevidste vurdering og stillingtagen bliver klemt i processen. Hvis andre går ind og overtager styringen, så sker der en klientgørelse – og individets selvstændighed bliver nedbrudt.

En vekselvirkning
I virkelighedens verden vil der som regel være en kombination af begge processer. Noget trækker ned ad mod den negative proces – og noget andet kan så give et personligt løft, der hindrer den totale nedbrydelse af individets selvstændighed og integritet.

Tags: , , ,

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>