3-DIMENSIONEL HELHED (1991 - 201*) 
...om begrebet universalitet og forholdet mellem den fysike, sociale og åndelige dimension...

3-dimensionel helhed

» NYE indlæg

» ...Udviklingsområder
» 3-Dimensionel helhed
» Den 3. dimension
» Menneske
» Sammenhængskraft
» Social platform
» Sprog

Kulturel Ligestilling & Tværfaglig Praksisetik...
...af Ulla Thorup Nielsen...
TROSVINKLER  (196* - 201*)
...om trosperspektiver, religion og rummelig spiritualitet...» NYE indlæg

» ...Udviklingsperspektiv
» Folkekirken
» Hvad er tro?
» Kristendom
» Spirituelle og abstrakte læreveje


Sundhedsprofiler & Videnskabsetik...
Den måde man regulerer og styrer  behandlingsformer på det praktiske og konkrete plan, sker blandt andet gennem videnskabsetiske retningslinier.

» Sundhedsprofiler & Videnskabsetik

Trosvinkler, Læreveje & Sociale Platforme (Facebook)
Ideer og inspiration til udvikling af tværkulturelle sociale platforme...

» Trosvinkler, Læreveje & Sociale Platforme

Double-loop Læring & Sociale Platforme (Facebook)
Hvad er sammenhængskraften? Erfaringsudveksling og idéudvikling for mennesker med livserfaring, overblik og "højt til loftet"...

» Double-loop Læring & Sociale PlatformeKultursociologi & Etisk Ligestilling (1991 - 2015)
Se en beskrivelse af, hvordan en række aktuelle problemstillinger knytter sig til udviklingen indenfor en række forskellige faglige områder i tilknytning til de tre livssfærer: Den åndelige / abstrakte, den sociale (kommunikative), og den fysiske / biologiske.

» Kultursociologi & Etisk Ligestilling (1991 - 2015)


Samfundspolitisk styring og regulering...
..."Det vil altid være problematisk, hvis man fra samfundets side begynder at lovgive om en kollektiv standard for personlig etik og grænser"...

» Læs artikel...