Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018)

Social kontrol med religiøse / mentale transformationskoncepter

“På pædagogik kurset på KUA – mødte jeg igen på “konceptet”. Selvets disciplinering. En ledelsesstil, der var velkendt – og blev beskrevet af forskellige teoretikere med kritiske øjne. En sammenblanding af ledelse og religion. En religion ved navn “selvudvikling”. Selvet som afgud. Underligt at den religion kvit og frit har kunnet brede sig i det offentlige rum. Når man tænker på, hvor meget debat og afstandsstagen der ellers er omkring religion, religiøse symboler og tro i det offentlige rum.

Hvordan hænger det sammen med tros og religionsfrihed?”

Læs mere: » På “tværs” – af en “guru”… (Maj 2012)

» Social kontrol: Borgerdannelse, trivselsproblemer og folkedrab (Maj 2018)

» “Følsomhedens etik – Tilpasning af personligheden i New Age og moderne management”, af Kirsten Marie Bovbjerg, 2001

Psykologi eller religion?

“Styrketesten er baseret på forskning i positiv psykolog, hvor forskere har gennemgået over 200 centrale kulturelle og værdiladede skrifter – lige fra Bibelen og Koranen over livsfilosofiske skrifter fra Østen til populære bøger som Harry Potter. Ud fra det har de fundet frem til 24 styrker og dyder, der går på tværs af kulturer i hele verden, under kategorierne: Visdom; Mod; Medmenneskelighed og kærlighed; Retfærdighed; Selvbeherskelse; Og Transcendens.

Testen hører dermed ind under det, der kan kaldes NEW AGE eller NEW AGE inspireret.”

Læs mere: » Det universelle sprog, der definerer det gode? (Oktober 2014)

Det religiøse transformationskoncept som ledelsesmetode på bosted for voksne udviklingshæmmede (2006 – 2008)

“Det, der gik galt, var et helt urealistisk og forceret tempo ved implementeringen. De fysiske rammer var ikke i orden, før man begyndte at ville have det til at fungere. En anden problematisk ting, var implementeringen af selvrealisering og selvstyrende teams som organisationsform. Det er det, der svarer til mangel på synlig ledelse. Det er en ret effektiv måde, at spille medarbejderne ud mod hinanden på, mens ledelsen kører frihjul, ved hele tiden at skyde aben i hovedet på medarbejderne.”

Læs mere: » Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 3 (Det specialpædagogiske område 2/2) (2006 – 2007 (Oktober 2013))

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management (2008 (April 2010))

Det religiøse transformationskoncept som “omstillingsmetode” i jobcentrene (2012 – 2018)

“Hvad der lægger til grund for, at højborgen af danske intelligens af primitive voldspsykopater i jobcentrene opfatter det som en psykiatrisk gåde, at hvis man (som jeg gjorde i perioden 2010 – 2012) – går ind og laver en grundlæggende opfølgning på alt det, der ligger bagud – og omsætter det til nogle lidt mere fleksible fagligt erhvervsrettede opgaveprofiler, så kan det kun lade sig gøre på en måde for det enkelte menneske. Det ved jeg ikke. For hvert enkelt menneske har da kun en baggrundshistorik. Så det burde da være banal logik – for et hvilket som helst normalt civiliseret menneske – der er nogenlunde “rask” i den øverste etage? Alt andet vil da kræve noget overnaturligt.”

Læs mere: » Grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018 (Maj 2018)

Erhvervsrettede opgaveprofiler (2010 – 2017)

Det opgaverettede udspil, jeg lavede i en selvbetalt pause (2010 – 2012) . Og så er der siden hen kommer noget supplerende til.

» Dialog & Opgave

» Praksis-design

» UD-trykkeriet

Genetablering af livshistorik

“Hvis mennesker kommer ud for alt for mange varmluftige og fragmenterede skift i livet, så kan den sammenhængene livshistorik godt blive flosset godt ud i tovene. Og det er ikke særlig sundt.

En idé til en systematisk måde at genetablere livshistorikken på, er ved en systematisk opremsning af de ting, der er sket – men med en subjektiv evaluering af, hvad der var godt, skidt og lærerigt ved de forskellige oplevelser, for at få noget subjektiv tyngde og fylde ind i historikken. Det er som oftest den subjektive tyngde og fylde, der går tabt, når mennesker bliver flosset ud i tovene i det varmluftige og fragmenterede.”

Læs mere: » Koordinerende krykker & Fællessproglige referencer: Genetablering af livshistorikken (Maj 2015)

Min egen livshistorik: » HER

Ulovlige adfærdspsykologiske forsøg, vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018

“Hvad der ligger til grund for, at man indenfor den massegrav, der officielt kaldes det diabetisk behandlingsområde opfatter praktisk simple ting, som at lære at måle blodsukre og tælle kulhydrater i kosten, som en videnskabelig kompleksitet, der kræver nogle forudsætninger på niveau med en professor. Det ved jeg ikke. Blandt normalt civiliserede mennesker, der er nogenlunde “raske” i den øverste etage, bliver matematik på 1 – 2 klasses niveau og viden om kulhydratindholdet i kosten ikke opfattet som noget, der kommer i nærheden af noget, der ligefrem kan kaldes videnskabelig kompliceret. Men i Danmark bliver det brugt som undskyldning for at lemlæste og myrde mennesker med diabetes 1.”

Læs mere: » Grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018 (Maj 2018)

Den individuelle helbredshistorik er central til forebyggelse af fejlbehandling

“I et sundhedsvæsen, hvor samarbejdsrelationerne fungerer meget dårligt, kan det være nødvendigt at lave sin egen sammenhængende helbredshistorik, for at fastholde et seriøst fokus på eget liv og helbred i relation til sundhedsvæsnet.”

» Udviklingsområde på tværs af kulturen: Helbredshistorik (Marts 2017)

Sundhedsprofiler og videnskabsetik

Den måde, man kan forsøge at fastholde noget civiliseret fornuft i relation til de religiøse transformationskoncepter, som de dyrker i den offentlige sektor i Danmark, er ved at fastholde den basale videnskabsetisk.

» Sundhedsprofiler – Videnskabsetik og behandlingstilbud (April 2015)

» Videnskab, pseudovidenskab – og uvidenskabelige pseudosandheder… (Juli 2014)

» Videnskab, pseudovidenskab – og pseudovidenskabelig anvendelse af det videnskabelige… (April 2012)

» Hvad er et teoretisk perspektiv? (Juni 2011)

UDVIKLINGSOMRÅDE: Fællessprogligt paradigme for psykiatri, specialpædagogik, socialpsykiatri, neuropsykologi, stress og psykisk arbejdsmiljø – og hjernens udvikling og lagerstyring

“Når man taler om tværfaglig koordinering, så forgår det ofte på en rationel og strukturel måde i for af ansvars- og opgavefordeling. Men det er ikke den form for koordinering, der er behov for indenfor det brede felt for psykisk overbelastning og ustabilitet. Det, der er behov for, er en grundfaglig koordinering, så at man indenfor for alle områder forholder sig til problemstillingerne ud fra det samme grundlæggende faglige paradigme.”

Læse mere: » UDVIKLINGSOMRÅDE: Fællessprogligt paradigme for psykiatri, specialpædagogik, socialpsykiatri, neuropsykologi, stress og psykisk arbejdsmiljø – og hjernens udvikling og lagerstyring (Juni 2016)

Implementering af forbedret psykiatri?

Aktuelle problemstillinger med journalsystemet, personalemangel på sygehusene og samarbejdskulturen i den offentlige sektor.

Læs mere og se konkrete eksempler: » Implementering af forbedret psykiatri? (Maj 2018)

Dette indlæg blev udgivet i Etik og grænser. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *