Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Verdensbilleder

Vores evne til at vurdere, det der sker omkring os, afhænger af vores evne til at sortere og placere det, der sker. Hvilke verdensbilleder, vi hver især har og bruger til vores sortering, kan se meget forskellige ud.

Tankesystemer.

Det andet kursus, jeg valgte under åben uddannelse på Pædagogik på KUA, var faget historisk. Der var to undervisere på kurset, Martin og Christina. Kurset var et godkendt eller ikke godkendt, og blev evalueret ved aktiv deltagelse, der blandt andet bestod i, at vi hver især skulle forestå noget af pensumfremlæggelsen. Jeg valgte Foucault. Ham var jeg blevet meget begejstret for. Eller begejstret er måske så meget sagt. Jeg var ikke begejstret for det verdensbillede, han beskrev, men begejstret for hans evne til at beskrive verden, sådan som den jo på mange måder så ud (» De “gales” samfund?, » Foucault: Disciplinering – en moderne magtteknologi).

Jeg er selv mest til det visuelle, og arbejdet med illustrationerne til oplæget, var meget givende for en afklaring af hvad disciplinering var og er for en størrelse. Det er blandt andet det, vi kan kende indenfor nogle systembaserede sammenhænge, og stressfaktoren ved det disciplinerende opstår, når det kammer over i selvdisciplinering / selvtvang.

Det universelle landkort.

Ligesom ved det første kursus i organisation og læring, var der noget, der virkede mere praktisk anvendeligt end andet. Noget af det, der lå i lige forlængelse af noget, der passede til mine praksisoplevelser, var verdensbilledet omkring videnskaber og universalitet (» Videnskab, pseudovidenskab – og uvidenskabelige pseudosandheder, » Begrebet: Universalitet…). Hvor befinder vi os på “landkortet”?

Så det blev til nogle meget nyttige sorteringsredskaber, når det gælder om at placere, hvilken form for problematik der gør sig gældende, i mange af de ikke altid særligt menneskevenlige ting vi kan blive udsat for i livet og verden. Nogle sorteringsredskaber, der kan gøre det lidt lettere at placere det, der sker i verden.

Konkrete eksempler: Trosvinkler + 3-Dimesionel helhed

Pseudovidenskaberne.

Så valgte jeg at tage et tredje og sidste kursus på Pædagogik. Det blev i udvikling og læring (» Udviklingsteori).

Så havde jeg været rundt om de ting, der umiddelbart var relevante for mig:

I denne sammenhæng handlede det om at sammenstille de pseudovidenskabelige grundforståelser og evaluere betydningen af pseudovidenskabelige fokuseringer og anvendelse i praksis (» Piaget og Vygotsky). Herunder blandt andet social og historisk kontekst.

Organisationsudvikling og sammenhængskraft.

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Dialog og dagsorden

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Videndeling

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Fokuspunkter

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Verdensbilleder

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 4 (Digitale medier)

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 3 (Det specialpædagogiske område 2/2)

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 2 (Det specialpædagogiske område 1/2)

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Projektet

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 1 (Begrebet tilgængelighed)

» Samfundspolitisk styring og regulering

» Forandringsprocesser og projektledelse

» Voksenpædagogik, skrivemetode og læringsrum

Dette indlæg blev udgivet i Organisationsudvikling & Sammenhængskraft. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *