Udvikling af mål og visioner i folkekirken…

Centralt for en god styring af mål og visioner er definitionen af kerneværdien – og rammerne for synlige konkrete mål.

Det følgende er en idéskitse til – hvordan en plan for udvikling af mål og visioner i folkekirken kunne se ud…

Kerneværdi og vision…

Det kan være en meget vanskelig opgave at få defineret, hvad der er den centrale kerne for en sammenhæng. Og det er absolut ikke nemmere, når det gælder et trossamfund. Det er lidt en balance mellem at få et enkelt klart budskab, der rammer essensen af grundværdien – uden at det bliver en overfladisk floskel.

Kerneværdi

Kerneværdien i det kristne idégrundlag er centret om værdigrundlaget for det at være menneske. Men det ligger og i den kristne kerne – at mennesket er et socialt væsen – og det at være menneske sker i socialt sammenspil med andre mennesker.

Så kerneværdien – kunne for eksempel se sådan ud:

Menneske i livet i fredelig sameksistens mellem mennesker…

Vision

Hvad skal være fremtidsvisionen for folkekirken? Hvad er det folkekirken gerne ville opnå på lang sigt?

De fleste ville nok sige: At udbrede det kristne budskab.

Når man tænker visioner – skal man overveje: At står man med valget mellem at kunne bestemme navnet eller indholdet – hvad vil man så vælge.

Jeg ville vælge at bestemme indholdet og lade en anden bestemme navnet. Det er kernen, der er det centrale.

Så kan visionen for eksempel komme til at se sådan ud:

At fremme værdigrundlaget for det at være menneske i livet

i fredelig sameksistens mellem mennesker…

Organisationsudvikling, mål og opgaver…

Folkekirken kan på mange måde godt komme til at blive meget fastlåst rent organisatorisk – fordi den har så mange forskellige forpligtigelser i form af at være statskirke.

Så ud over at være trossamfund – har den også en forpligtigelse til at være folkets kirke på kryds og tværs af forskellige kulturer og religioner. Det kan være svært at skulle favne så bredt – uden at det går ud over grundlaget for det også at være et trossamfund.

Det ville styrke folkekirken, at prøve at adskille opgavefeltet – så den del der vedrører det at være trossamfund, får mere ro for sig selv – og den folkelige opgave på nogle punkter får en anden form.

Der er grænser for, hvad der kan lægges ind i kirkerne og menighedernes opgaver af kulturelt rummelige og folkelige opgaver og værdier – uden at det kommer til at klemme råderummet for det også at være ramme for den kristne tro.

Organisationsudvikling…

Indenfor mange større organisationer og sammenhænge – sker udviklingen ved at man i stedet for at udvide opgavefeltet i den eksisterende basisorganisation – så udvider man organisationsstrukturen.

Og folkekirken kunne med fordel gøre det samme – ved at udvide den eksisterende basisorganisation med en organisatorisk “tilbygning” – til at varetage den mere brede folkelige opgave. Det kunne for eksempel være i form af et center for sociale udviklingsprojekter – der tager afsæt i kerneværdien: Menneske i livet i fredelig sameksistens mellem mennesker…

Center for sociale udviklingsprojekter…

Hvis man lavede en organisatorisk “tilbygning” til den eksisterende basisorganisation, kunne man der lægge de opgaver, som ellers ville komme på tværs og klemme det at være trossamfund i den eksisterende basisorganisation.

Det kunne for eksempel være en opgave som: Religionernes forhold til hinanden i et multikulturelt samfund. Hvor man kunne se på integration ud fra en åndelig og religiøs synsvinkel – med afsæt i de forskellige religioners kerneværdier og religiøse rammer.

Det kunne også være de mere brede folkelige problemstillinger som: Familieliv og arbejdsliv – eller: Menneske i et fragmenteret samfund.

Og så kunne navnet og profilen på en sådan organisatorisk tilbygning for eksempel være:

Folkekirkens udviklingscenter

Til fremme af værdigrundlagt for det at være menneske i livet

i fredelig sameksistens mellem mennesker

Basisorganisation og trossamfund…

Den nuværende basisorganisation ville forsætte med at have den nuværende form og indhold.

Med den løbende interne udvikling af det kristne trossamfund – der ville få mere ro til at forblive trossamfund.

Afrunding…

Det er meget vigtigt for en sammenhæng og organisation, at have en fælles overordnet målretning og vision – der binder sammenhængen sammen, så man bevæger sig i samme retning – selvom det sker på forskellige områder og felter.

Ved at se udvikling af mål og visioner på den her måde, bliver der god “luft” til løbende idéudvikling på et konkret og håndgribeligt plan – i form af konkrete opgaver og delmål – der alle har afsæt i samme kerneværdi, og alle peger i retning mod den samme overordnede vision.

Og så bliver visionen nærværende og nuværende – og ikke bare en fjern og uopnåelig “drøm”…

» Se kommentarer på siden: Trosvinkler…

» Folkekirkens problemstillinger mangler afgrænsning…

» Er der mere der adskiller kristne – end knytter dem sammen?

» Den menneskelige kristendom…

» Healeren Jesus…

» Giver guddommeliggørelsen af Jesus – kristendommen problemer med nutidsaktualiteten?

» Var Jesus et menneske?

» Folkekirken kvæler det spirituelle ved at dyrke det institutionelle…

Dette indlæg blev udgivet i Case: Organisationsudvikling i folkekirken. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *