Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Posts Tagged ‘Tilgængelighed’

Tilgængelighed

fredag, juli 16th, 2010

Jeg har for efterhånden mange år siden arbejdet med informationstilgængelighed for handicappede.

Mange grundvilkår har ændret sig siden dengang – blandt andet med den øgede digitalisering af informationer. Det har nogle teknologiske fordele for nogle grupper – men også nogle ulemper.

Læs pjecen på Center for Ligebehandling af Handiacppedes hjemmeside

Læs om til tilgængelighed på Nettet på Nota’s hjemmeside

Tilgængelighed og ligebehandling

mandag, april 26th, 2010

Begrebet tilgængelighed er centralt til vurdering og forståelse af ligebehandling af handicappede borgere, med ikke handicappede borgere.

De år jeg beskæftigede mig med handicappolitik, var implementeringen af begrebet tilgængelighed centralt.

Et handicap er kun et handicap i den udstrækning, det giver nogle barrierer i forhold til omgivelserne. Jo mere der bliver gjort for at nedbryde de barrierer, og gøre for eksempel mulighederne for at tilegne sig informationer, hvis du er syns- eller hørehandicappet – jo mere tilgængeligt er samfundet over for en generel integration af syns- og hørehandicappede borgere.

Den samme problemstilling gælder andre minoriteter med særlige behov.

Den diskussion der altid vil være ved arbejdet med tilgængelighed er: Hvor tilgængeligt vil og kan samfundet være – har det nogle omkostninger på andre punkter, som vil blive opfattet som en begrænsning for andre. For eksempel det æstetiske udtryk ved layout der ikke er særlig læsevenligt, og arkitektur der ikke er særlig fremkommelig for gangbesværede.

Hvor besværligt skal det være at være handicappet? Hvilke begrænsninger skal den enkelte lære at opfatte som sit særpræg her i livet?