Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Posts Tagged ‘Sundhedssyn’

Disciplinering som sundhedspolitisk behandlingsstrategi…

mandag, juli 4th, 2011

Det selvstyrende og selvrealiserende koncept der præger det samfundskulturelle menneskesyn, har også sat sit præg på opfattelsen af sundhed og behandlingsformer. Det er specielt udpræget indenfor sygdomsområder, der vedrører kost, ernæring og livsstil.

Det kan have nogle uheldige konsekvenser for sundhedstilstanden, eftersom det selvdisciplinerende koncept i overdreven grad er en selvkontrollerende stressfaktor, der er sundhedsskadelig.

Det rummer også nogle faktorer, der er urealistiske. Nogle faktorer der fordrer, at mennesket er i stand til at kontrollere sig til sundhed og livsforlængelse.

Meget behandling og sundhed er netop baseret på nogle andre præmisser end selvkontrol.

Sundhed handler om viden, livsaccept og tryghed ved livet…

Læs eventuelt:

» Livet bliver svært, når man skal være enten Gud eller død for at være “normal”…

» Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi

» Selvets realisering

Ikke fedt at være overvægtig…

søndag, april 24th, 2011

Fedme som tegn på sundhed og velstand hører fortiden til.

Nu er det kammet over i den anden grøft, og den tendens er mere eller mindre global.

Stigmatisering og fordomme får ofte en meget forskruet vinkel. Så som: At overvægtige er dumme, dovne og uden selvkontrol.

Læs artikel på videnskab.dk

Er livets tyngde en sygdom?

tirsdag, november 16th, 2010

I artiklen: “Når melankoli forveksles med depression“, bliver der givet en kritik af det mentale sundhedsbegreb, som blev lanceret af WHO – og som præger vores sundhedspolitiske dagsorden. Sundhedsbegrebet handler mere om lykke – end det handler om sundhed. Og i den kontekst er der en fornægtelse af melankoli, sorg og afmagt som menneskelige normaltilstande.

Det fik mig til at tænke på den tjekkiske forfatter Milan Kunderas roman “Tilværelsens ulidelige lethed“, fra 1983. Romanen beskriver manglen på virkeligt engagement i livet, og den lethed hvormed mennesker flyder forbi livets alvor.

Både artiklen og bogen rummer nogle centrale pointer ved den overfladekultur, der fordrer at mennesket skal være evigt let og lykkeligt – for at være sund. En kultur som er blevet kraftig eksponeret indenfor de senere år i samspillet med konceptet om selvudvikling og selvledelse i arbejdslivet.

Men er det sundt at være let og overfladisk? Jeg opfatter nogle melankolske, sorgfulde og afmægtige reaktioner – som et tegn på sundhed. Og en fornægtelse af livets alvor og tyngde, hindrer udviklingen af et sundt følelsesregister.

Ved at bruge lykke og lethed som parameter for sundhed – ligger der en mangel på accept af, at livet har flere facetter. Og personlig tyngde er en nødvendighed for at udvikle evnen til at takle de mindre muntre sider af tilværelsen.