Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Posts Tagged ‘Minoriteter’

Hvad er god integration?

tirsdag, juni 28th, 2011

Integration handler om at definere, beskrive og synliggøre de fælles “trafikregler”, der skaber civiliseret og fornuftig sameksistens mellem mennesker – på kryds og tværs af individuelle forskelle mennesker imellem.

Meget af det der foregår i offentlige debatter – og det, der har været stilen i mange integrationsindsatser gennem de senere år, har i mine øjne ikke været særlig konstruktiv. Der har været en tendens til at ville kollektivisere de personlige værdier. På den måde har store dele af integrationsdebatten været fokuseret på at finde frem til fælles personlige værdier – efter melodien: Hak en hæl og klip en tå – og så finder vi et fælles kompromis.

Det er selvfølgelig dødsdømt på forhånd. Der kommer ikke noget godt ud af kompromiser med de personlige værdier. Personlige værdier kan ikke gradbøjes – så bliver de lunkne og værdiløse.

Den tendens har – tror jeg – også været en medvirkende årsag til, at integrationsdebatten er blevet så hård. Det er blevet en kamp mellem rigtige og forkerte personlige værdier, frem for en konstruktiv diskussion om de fælles “trafikregler” på tværs af de personlige værdier.

Så handler integration jo også om andet og mere end muslimer og muslimske traditioner i modsætning til danske og kristne traditioner.

Det muslimske og religiøse aspekt fylder meget i integrationsdebatten. Det er næsten blevet synonym med begrebet integration. På den måde overser man en lang række andre minoriteter, der også har et integrationsproblem. Der er for eksempel sociale minoriteter, og mennesker der er defineret som en minoritet på grund af et handicap. Disse grupper og deres særlige behov er lige så vigtige i en integrationsdebat, der sigter mod at definere nogle fælles kollektive værdier for samfundet som helhed.

Små detaljerede debatter om personlige grundværdier fylder alt for meget i integrationsdebatter og -politikker.

Og – der er stor mangel på et helhedsorienteret fokus på: At få defineret, beskrevet og synliggjort de fælles “trafikregler”, der tilgodeser og sikrer de bedst mulige vilkår for bredden af forskellige befolkningsgrupper i Danmark…

Hæmmer minoriteters egenkultur integrationsprocessen?

fredag, juni 17th, 2011

Synliggørelse af særlige gruppers særlige behov er til tider en nødvendighed for at fremme livsvilkårene for de pågældende grupper. Men det er samtidig med til at stigmatisere gruppen med et specielt “stempel” i forhold til den øvrige befolkning.

Et “stempel” – der kan have en negativ effekt på gruppens tilhørsforhold til resten af samfundet.

Egenkultur – et fristed for egne værdier

Det kræver altid et ekstra personligt overskud at være NY i en sammenhæng.

Det kræver også altid et ekstra personligt overskud at være ANDERLEDES end normen i en sammenhæng.

De fleste har oplevet at være NY i en sammenhæng – og ved – hvordan det er at skulle forholde sig til andre menneskers vaner og indgroede “selvfølgeligheder”.

Mange har oplevet at være ANDERLEDES i en situation og sammenhæng – og ved – hvordan det er at blive mødt med en blanding af nysgerrighed, undren og afstandstagen.

For nogen er det ikke kun en oplevelse i en kort periode af deres liv.

For nogen er det et generelt vilkår.

Behovet for en egenkultur virker derfor meget letforståeligt. Et fristed hvor normer, omgangform og “selvfølgelighederne” ligner ens egne.

Misforstået integrationsforståelse?

Er det stigmatiserende element ved minoriteters egenkultur mest af alt et udslag af en misforstået integrationsforståelse?

En integrationsforståelse der bunder i illusionen om, at ligeværdighed mellem mennesker handler om millimeterretfærdighed – og et pragmatisk kompromis af lige og ens personlige livsværdier?

En manglende evne til at sortere mellem de fælles kollektive grundværdier – og de individuelle personlige livsværdier?

Læs eventuelt indlæggene:

Danmarks muslimske minoritet bør organisere sig politisk, af Uzay Kertenkelesi

Mine indlæg:

Mainstream og ligebehandling

Ny medarbejder – Den gode start (På siden Pædagogik, projekt & planlægning…)

Livsformer (På siden Samfundet på tværs…)

Tilgængelighed og ligebehandling

mandag, april 26th, 2010

Begrebet tilgængelighed er centralt til vurdering og forståelse af ligebehandling af handicappede borgere, med ikke handicappede borgere.

De år jeg beskæftigede mig med handicappolitik, var implementeringen af begrebet tilgængelighed centralt.

Et handicap er kun et handicap i den udstrækning, det giver nogle barrierer i forhold til omgivelserne. Jo mere der bliver gjort for at nedbryde de barrierer, og gøre for eksempel mulighederne for at tilegne sig informationer, hvis du er syns- eller hørehandicappet – jo mere tilgængeligt er samfundet over for en generel integration af syns- og hørehandicappede borgere.

Den samme problemstilling gælder andre minoriteter med særlige behov.

Den diskussion der altid vil være ved arbejdet med tilgængelighed er: Hvor tilgængeligt vil og kan samfundet være – har det nogle omkostninger på andre punkter, som vil blive opfattet som en begrænsning for andre. For eksempel det æstetiske udtryk ved layout der ikke er særlig læsevenligt, og arkitektur der ikke er særlig fremkommelig for gangbesværede.

Hvor besværligt skal det være at være handicappet? Hvilke begrænsninger skal den enkelte lære at opfatte som sit særpræg her i livet?