Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Posts Tagged ‘Forandringsprocesser’

Sproget styrer vores selvforståelse…

lørdag, maj 7th, 2011

Vi er slaver af vores egen kultur – for det er med dens sprog og begreber, vi definerer os selv i forhold til os selv og omgivelserne. I Foucaults teoretiske verden – er mennesket et tomt hylster – uden noget menneskeligt universelt medfødt, der karakteriserer det som menneske. Det bliver kun det, det er, i kraft af samspillet med sin samtid. Som med alle teoretikere, skal han selvfølgelig tages med et “gran salt”.

Men det giver en god forståelse for kulturdannelse – og hvordan en kultur kan stagnere i sin egen selvforståelse.

Vi reproducerer os selv som kultur. Når vi oplever uret – gør vi op med uretten, ved at definere os selv som modstandere af uretten. Men er ikke frie af uretten – bare i opposition til den. Minoriteter bliver også fastholdt som minoritet, af dem der kæmper for deres rettigheder. De er stadig en minoritet. Det kræver “sproglig” nytænkning at frigøre mennesker fra de negative elementer ved kulturen. Men “sproglig” nytænkning, der er alt for fremmede for samtidskulturen, vil altid møde stor modstand – og virke uforståelig… Det er den helt store udfordring – for dem der gerne vil forandringer. At sige noget nyt – der er så nyt, at det er fri af det eksisterende – uden at være så nyt, at det virker ude af kontakt med det eksisterende – og derfor kun møder modstand…

System i opløsning?

torsdag, januar 20th, 2011

»Hele vores velfærdssystem er afhængigt af, at middelklassen føler sig solidarisk med den gruppe, der er i nød. Hvis først middelklassen uden videre bliver meldt ud og kan gå på private ordninger i stedet for, så forsvinder den solidaritet, og så risikerer hele systemet at bryde sammen,«

Citatet er hentet fra artiklen: Forskere efterlyser ny form for solidaritet – Information 17. januar 2011. Her bliver der givet et bud på det kulturelle skred, der er sket i det danske samfund – og som nu betyder, at vi står med et system, der er i opløsning.

Når det gælder den offentlige velfærd – er den brede middelklassen gået fra at være klienter, til at være brugere – og til at være forbrugere.

Den udvikling har gjort det af med solidariteten, mener forskerne Jørn Henrik Petersen og Michael Bøss.