Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Posts Tagged ‘Ekstremister’

Hvad vil det reelt sige, at være mentalt afvigende/syg?

mandag, december 12th, 2011

Fænomenet Breivik giver anledning til mange refleksioner – er han psykisk syg? Som det ser ud nu – får han måske diagnosen skizofren/paranoid, og psykotisk i gerningsøjeblikket. Måske.

Men selvom Breivik får en diagnose på at være mentalt afvigende/ syg – så efterlader det stadig et spørgsmål: Arv eller miljø?

Der er det med det mentalt afvigende/syge – at det nødvendigvis ikke bryder frem. Mange mennesker er latent disponeret for at udvikle en psykisk sygdom – i en eller anden variant. Men det bryder kun frem under særlige omstændigheder. Hvis der sker noget. Og den psykiske sårbarhed kan så være mere eller mindre udtalt. Hos nogen skal der mere til end hos andre – før de bliver mentalt/psykisk påvirket. Vi kan se det hos mennesker, der har været i krig. Mennesker, der ellers er specielt trænet – der når et punkt, hvor de får for meget.

De fleste mennesker kan køres ud over den psykiske “normale”/stabile kant – der er bare forskel på, hvad der skal til.

Hvis vi vender blikket mod den danske Peter Lundin – der myrdede sin samlever og hendes to børn. Så blev han ved en mentalundersøgelse erklæret mentalt “normal”/rask.

Kriteriet for at blive erklæret mentalt “normal”/rask – handler om, hvorvidt mennesker er deres handlinger rationelt bevidste, når de begår dem.

Men hvordan kan det nogensinde blive et udslag af “normalitet”, at myrde og partere ligene af sin samlever og hendes to børn?

Det giver et billede af det mentalt “normale”/raske – som noget, der kan adskille sig fra det menneskeligt “normale” – set med medmenneskelige øjne.

Vender vi blikket mod “normalsamfundet” – så er det blevet mere og mere “normalt”, at være mentalt/psykisk usund. Hele stresskulturen, er en psykisk usund tilstand. Og i den psykisk usunde tilstand, vil der være flere og flere, der lever med risikoen for at kører længere og længere ud mod den kant, hvor der begynder at blive tale om en decideret psykisk/mentalt afvigende/syg tilstand.

Der er kommet et nyt begreb på banen: Psykisk sårbar. En diagnose man hæfter på mennesker, der ikke kan takle den fragmenterede og hurtigkørende stresskultur, lige så godt som andre.

Men er det at være mentalt/psykisk “normal”/rask – et spørgsmål om at være hårdkogt og menneskelig upåvirkelig?

Jo mere hårdkogt og menneskelig upåvirkelig – jo mere mentalt sund og “normal”?

FORKLARINGEN – på Breivik’s handlinger…

onsdag, august 3rd, 2011

Det har floret med analyser, meninger og reaktioner ovenpå Anders Breivik’s massakre i sidste uge.

Kompasnålen har formodentlig efterhånden været hele vejen rundt i en søgen efter: Hvad der i Breivik’s liv kan give en forklaring på hans handlinger. I håbet om at finde det sted, hvor pilen kan stoppe op – DER har vi FEJLEN! Så kunne vi alle sammen ånde lettet op – rette FEJLEN – og leve videre i en tryg forvisning om, at nu – kan det samme ikke ske igen.

Men uanset hvor vi vender pilen hen, så er der intet, der kan bære hele forklaringen. Der er mange forklaringer, der tilsammen kan give en form for efterrationaliserende forklaring – på Breivik. Men ikke på hvordan vi skal forebygge lignende tilfælde i fremtiden.

For som det ofte er, når der sker noget tragisk og ekstremt, der ryster og forskrækker os. Så er der tale om et sammenfald af en lang række vilkår og hændelser – over tid – i kombination med en mangel på sund menneskelig tyngde.

Hvad der påvirkede hvad og hvem – og i hvilken rækkefølge. Ja i bakspejlet vil det selvfølgelig kunne lade sig gøre at kortlægge det. Men der ligger ikke noget forebyggende perspektiv i det. Dertil er en Breivik alt for ekstrem. Der er mange mennesker, der læser de ting, Breivik har læst; Mange mennesker der har oplevet de samme ting, som Breivik har oplevet; Mange mennesker der har haft samme opvækstbetingelser, som Breivik har haft. Men de mange andre, er ikke blevet massemordere af den grund.

For noget tid siden var der en anden tragisk hændelse. En far myrdede sine tre børn, efter at han var blevet fyret fra en lederstilling. Det kunne vi heller ikke bruge til noget generaliserende forebyggende. Der er mange mennesker, der får en fyreseddel, uden at de efterfølgende slår deres egne børn ihjel.

Det, vi reelt kan konkludere, er – at mennesket har en skyggeside, der under en kombination af en række forskellige påvirkninger over tid – kan få et menneske til at køre ud ad nogle ekstreme tangenter.

Vi kan også konkludere, at det kan ske. Det er lige sket i Norge.

Det sker med jævne mellemrum, at mennesker reagerer destruktivt og ekstremt.

Der hersker nogle vilkår i vores kultur, hvor det er muligt for mennesker, at miste den sunde menneskelige tyngde – og køre ud ad nogle destruktive og ekstreme tangenter.

Forebyggende?

Hvad skal der til, for at mennesker får og bevarer en sund menneskelig tyngde?

Det findes der ikke ét enkelt entydigt klart svar på. Det ligger i de mange små ting i livet – over tid…

Lidt mere betænksomhed, lidt mere opmærksomhed, lidt mere hensyntagen, lidt klarer stillingtagen til godt og ondt – i de mange små ting i livet – over tid…

Læs eventuelt indlæggene:

Anders Breivik – et “barn” af vor tid?

Er tanker farlige?

Anders Breivik – et ”barn” af vor tid?

torsdag, juli 28th, 2011

Enhver kultur skaber grobund for forskellige former for ekstreme afvigere. Fænomener som Anders Breivik har god grobund i den rationelle samtid vi lever i. Han er på skræmmende vis, et “perfekt” “barn” af vores tid.

Vi kan se det på en del af den debat, der har været efter hans massakre. Den har handlet om: Hænger Breiviks argumentation sammen?

Kan det ikke være ligegyldigt?

Hvorfor er det vigtigt at modargumentere en massemorders manifest?

Har han RET, hvis hans manifest ikke kan modargumenteres?

Vi lever i en samtidskultur, hvor det er menneskets evne til at argumentere rationelt for sit ståsted – der afgør, om det får RET eller ej. Og det er jo den “filosofi”, som Anders Breivik “rendyrker” ud i det ekstreme.

Modsvaret til rendyrkelsen af det menneskeligt rationelle, som er det vi kan gribe til – for at forebygge fænomener som Anders Breivik i at have grobund. Er det irrationelle.

Drop den næsegruse fascination af det logiske og rationelle…

Hyld de irrationelle momenter ved mennesket – der gør, at det er og forbliver menneskelig…

Er tanker farlige?

mandag, juli 25th, 2011

I hovedet på nogle mennesker kan alle tanker, ideologier og “fikse” ideer blive farlige.

Det er den norske attentatmand Anders Behring Breivik et skræmmende eksempel på.

Der vil som ofte i kølvandet på denne form for ekstreme handlinger opstå en generaliseret afstandstagen til de tanker og ideologier, som attentatmanden bekender sig til. Verdenspressen var lige lovlig hurtigt ude med en fordømmelse af islamiske fundamentalister (Verdens førende aviser tog fejl af massakren) ovenpå den norske massakre, før de fandt ud af – at Anders Behring Breivik ikke havde tilknytning til de muslimske miljøer. Han bekender sig til det højrenationalistiske – og skulle ifølge gårsdagens TV2 nyheder, have kaldt sig selv for kristen fundamentalist.

Det her viser netop, at det ikke er tankerne, ideologierne og de “fikse” ideer – der er det farlige. Alt vil kunne misbruges til at legalisere ekstreme handlinger. Det er menneskers evne til at tolke og opfatte tanker, ideologier og “fikse” ideer i et realistisk perspektiv med respekt for menneskelige realiteter og andre mennesker – der afgør om tanker er farlige eller ej.

Skal vi de ekstreme handlinger til livs, så skal fokus rettes mod de omstændigheder og vilkår, der skaber grobund for ekstremiteter.