Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Posts Tagged ‘Disciplinering’

Hvem bestemmer vægten?

tirsdag, juli 5th, 2011

Tab dig 30 kilo eller bliv på kontanthjælp – det er beskeden til en 50 årig kvinde fra jobcentret i Esbjerg kommune.

Hvor går grænsen for, hvor meget forskellige offentlige myndigheder må blande sig i menneskers helbredstilstand. Fagforeningen FOA er gået ind i denne sag – og det betyder formodentlig, at der som minimum kommer et øget fokus på problemstillingen.

Som jeg ser det, så foregår der en besynderlig sammenblanding af problemstillinger, der i sammenligning med andre tilfælde kan virke lidt paradoksal. Mennesker kan let komme i klemme i systemernes verden – ved ikke at være nogens bord. Men i tilfælde som dette, så begynder en offentlig jobmyndighed at lege læge – og vurdere et menneskes muligheder for at forbedre sin sundhedstilstand. Og det har de vel et eller andet sted ikke kompetence til?

Jeg synes, det er et eksempel på – hvordan det selvforskyldte princip bliver praktiseret i form af overvågning, straf og disciplinering – overfor mennesker der lander i det klientgjorte system. Og et eksempel på hvordan økonomisk afstraffelse bliver forsøgt brugt som sundhedsfremmende metode.

Det får mig til at tænke på både Foucaults teorier om disciplinering, men også Habermas teorier om det tredimensionelle samfund, hvor metoder der tilhører den fysiske sfære, bliver brugt til at løse problemer indenfor den sociale- og personlige sfære.

Disciplinering som sundhedspolitisk behandlingsstrategi…

mandag, juli 4th, 2011

Det selvstyrende og selvrealiserende koncept der præger det samfundskulturelle menneskesyn, har også sat sit præg på opfattelsen af sundhed og behandlingsformer. Det er specielt udpræget indenfor sygdomsområder, der vedrører kost, ernæring og livsstil.

Det kan have nogle uheldige konsekvenser for sundhedstilstanden, eftersom det selvdisciplinerende koncept i overdreven grad er en selvkontrollerende stressfaktor, der er sundhedsskadelig.

Det rummer også nogle faktorer, der er urealistiske. Nogle faktorer der fordrer, at mennesket er i stand til at kontrollere sig til sundhed og livsforlængelse.

Meget behandling og sundhed er netop baseret på nogle andre præmisser end selvkontrol.

Sundhed handler om viden, livsaccept og tryghed ved livet…

Læs eventuelt:

» Livet bliver svært, når man skal være enten Gud eller død for at være “normal”…

» Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi

» Selvets realisering

Tankens kraft og selvrealisering: Smile or die…

mandag, december 20th, 2010

Videoen: Smile or die – illustrerer meget godt grundkonceptet i selvrealisering og tankens kraft: Der findes ingen problemer – kun mangel på positive tanker og livsindstillinger !

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Det kan ethvert nogenlunde sundt og normalt tænkende menneske da blive helt “søsyg” af :)

Jeg har oplevet “metoden” praktiseret på kursus for ledige. Det hører til i kategorien: Belastende oplevelser, jeg overlevede.

Så har jeg også oplevet det praktiseret som ledelsesmetode. Medarbejderne knækkede på stribe – og der blev først sat en stopper for det, da arbejdstilsynet greb ind og tilknyttede et hold virksomhedspsykologer, som blev “hængende” i hvert fald et år. Som er det sidste, jeg har hørt til forholdene.

Videoen: Smile or die – kan ses med en humoristisk vinkel.

Men når metoderne bliver praktiseret i det jeg kalder “virkelighedens” verden – med nogle store menneskelige omkostninger som konsekvens. Så er der ikke så pokkers meget at smile eller grine af…

Systemverden…

onsdag, november 10th, 2010

Systemverden består af de livsområder, hvor det formelle liv og den materielle reproduktion foregår.

Det er de økonomiske systemer og arbejdspladser. Og de offentlige systemer: Uddannelsesinstitutioner, dagplejen og lægen.

Systemverden bliver en større og større del af hverdagslivet – og det betyder mere og mere for den enkeltes liv, at være i godt samspil med de normer og krav, der defineres af systemverden.

Behovet for normtilpasning – er knyttet til vores identitet som samfundsborger – og frygten for at blive marginaliseret. Foucault har beskrevet de tilpasningsmekanismer, der kommer til udtryk ved disciplinering og selvdisciplinering.

Vores samtidskultur bærer stort præg af disse disciplinerende tilpasningsmekanismer, der går i spænd med selvrealisering.

I systemverden er vi er alle vores egen lykkes smed – det handler bare om at effektivisere os selv – og udvikle os selv – til bedre og mere effektive mennesker – og gode samfundsborgere.