Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Dårlig presseetik skader demokratiet…

december 21st, 2010

Hvad skal vi med personlige udleveringer af vores politikere? DR’s video med en stresset Bertel Haarder der mister tålmodigheden, kunne vi godt undvære.

Den politiske scene er i forvejen præget af en grumset midtersøgende masse – uden tydelige ideologiske markeringer og ”hovsa”-agtige mærkesagsmarkeringer. Når det bliver ”peppet” op med en journalistisk fascination af personsager og personlige udleveringer af vores politikere – bliver det svært for os samfundsborgere, at finde den saglige substans i de politiske debatter.

Sommerens Helle og Lene sager – var da hændervridende ligegyldige for de samfundsopgaver, der er relevante for os som samfundsborger: Krisetid, et ustabilt arbejdsmarked, en ”udsultet” folkeskole, og svære kår for samfundets mest udsatte grupper.

Og nu en video med Bertel Haarder – der mest af alt er dårlig presseetik.

Vi kan dårligt undvære god dybdegravende journalistik, der kan skabe opmærksomhed omkring oversete og forsømte forhold i vores samfund. Det har mange gange rusket godt op i mange relevante sager og problemstillinger.

Men spar os dog for at spilde tid og ressourcer på at forplumre de politiske debatter med tåbelige personsager og personlige udleveringer.

Demokrati og ytringer…

april 18th, 2011

Vi lever i et demokratisk samfund – og en del af demokratiets væsen – er at vi kan ytre vores holdninger…

I udvekslingen af holdninger og erfaringer, bliver vi klogere på både os selv, hinanden – og det samfund vi lever i.

Gennem videndeling og meningsudveksling – bruger vi demokratiet  aktivt – mens den repræsentative ret til at afgive stemme ved valg – kun giver en begrænset indflydelse.

De fleste beslutninger træffes og udvikles gennem offentlige debatter i medierne.

Folkestemninger kan flytte mere i aktuelle sager – end et folketingsvalg.

Læs indlæggene: Så fik hun nok, Dårlig presseetik skader demokratiet og De umoralske hjemmehjælpere har stemplet branchen

Illustration fra siden “Sjov for alle