Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Sammenspillet mellem menneskelig etik og lovgivning

maj 23rd, 2015 at 16:57

Den menneskelige etik bør altid være overordnet lovgivningen.

Forstået på den måde, at den måde man løbende arbejder på udvikling og revidering af systemer og lovgivning, foregår ved en evaluering af, i hvilken udstrækning den gældende lovgivning er i overensstemmelse med den basale menneskelige etik.

I indlægget » Er den Australske model et Columbus æg eller blot et rådden æg?, af Mogens S. Mogensen, ses et godt illustrativt eksempel på, hvordan politisk korrekt regelbrug kan bruges til at tilsidesætte den basale menneskelige etik.

Andre eksempler, hvor den basale menneskelige etik bliver tilsidesat:

» Det skal ikke være en kamp at få lægehjælp i Danmark (2009)

» Specialpædagogikken i etisk perspektiv (2002 – 2007)

Overordnede betragtninger:

» Er demokratisering en nødvendig del af den globale sammenhængskraft?

» Samfundspolitisk styring og regulering (2012)

» Universel spiritualitet, global socialisering – og individuel integritet (1991 – 2015)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>