Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Hvad repræsenterer det sociale grundlag for mental og åndelig frihed i det tværkulturelle samfund?

maj 26th, 2015 at 2:40

En af de problemstillinger, jeg har beskæftiget mig en del med, er den tværreligiøse sammenhængskraft i det tværkulturelle samfund. En aktuel og relevant problemstilling, der griber ind i mange andre samfundspolitiske debatter og problemstillinger.

» Den universelle kerneværdi, der definerer det gode (2011)

» Centrale problematikker ved religiøse forandringsprocesser (2014)

I det følgende er en opsummering beskrivelse af de centrale problemstillinger, som jeg finder det relevant at arbejde videre med i etableringen af det tværkulturelle samfund.

Et paradigmeskift på det åndelige og spirituelle plan indebærer en omdefinering til abstrakte læreveje
Som jeg ser det, så vil en omdefinering af det, vi i dag kender som religion og trossamfund til abstrakte læreveje, være det, der vil kunne skabe en ny form for social platform for det åndelige og spirituelle, der går på tværs af oprindelige kulturelle tilhørsforhold. Det arbejde må som udgangspunkt foregå internt i de forskellige religiøse og åndelige trossamfund.

Eksempler på » Spirituelle & Abstrakte læreveje

Et paradigmeskifte er en ændring i tænkemåde.

Det vil sige en anden måde at tænke, definere og beskæftige sig med en problemstilling på.

Når der er tale om et paradigmeskift, så handler det om at finde en faglig begrebsmæssig definition, der kan fungere som fælles tværfaglig sammenhængskraft, i formidlings-, koordinerings- og samarbejdsmæssig betydning.

Et konkret eksempel på et paradigmeskift er begrebet tilgængelighed, som jeg beskæftigede mig med at udrede, definere og implementere midt i 90’erne, indenfor det handicappolitiske område. Det blev defineret som en fælles tværfaglig referenceramme indenfor informations- og bygningstilgængelighed, så faggrupper og målgrupper havde en fælles referenceramme de kunne koordinere samarbejdet omkring.

Læs mere » Hvad er et paradigmeskift?

Enighed om hvilken planet vi befinder os på

En yderst relevant problematik indenfor de tværreligiøse debatter er hvilken planet, vi befinder os på?

Så længe man diskutere vores og de andres Guder, så er der lang vej til at nå frem til et fælles socialt grundlag for det tværkulturelle samfund. Så den problemstilling i sig selv er noget, der bør arbejdes for at fremme en forståelse af.

» Gud eller Guder? (2013)

Den tværreligiøse socialisering går på tværs af religiøse tilhørsforhold
Den universelle orientering går på tværs af religiøse og kulturelle forskelle, og spiller en afgørende betydning for opfattelsen og indstillingen til andres kulturelle og religiøse baggrund.

Det er ret væsentlig at bemærke dette, og tage det med i betragtning, så ikke debatterne om det tværreligiøse samfund fortaber sig i et tværreligiøst opgør, der ikke er reelt. Der er snarer tale om interne religiøse opgør omkring interne forskelle i universel og social orientering.

Den tværreligiøse “formel”

Sammenhængene mellem universel og social orientering

 

 

 


Universel orientering: Den gode altfavnende guddom

Social orientering: Fremme den fredelige tværkulturelle sameksistens

Orientering 2

Orientering 3

Universel orientering: Belønning og afstraffelse

Social orientering: Dogmatisk: Regler og ritualer skal følges slavisk for at behage en hård og straffende guddom

Orientering 5

Orientering 6

Universel orientering: Status og hierarki

Social orientering: Ekstremister: Status ved udryddelse af anderledestænkende

Religiøst tilhørsforhold


Religion 1


Religion 2


Religion 3


Religion 4


Religion 5

Egen erfaringsbaseret skematiske opstilling af sammenhængene mellem universel og social orientering. Lavet på baggrund af debatter og videndeling omkring det tværkulturelle samfunds problematikker.

» Link til uddybende synsvinkler (2014)

Gråzonen mellem religion og psykologi
Det vrimler med personlighedstests og kurser i personlig udvikling. Det er efterhånden blevet et must og krav indenfor mange områder af arbejdslivet.

Men hvor går grænsen mellem det religiøse, det psykologiske og det psykologisk manipulerende?

Når man tager værdierne fra det mentale / åndelige / spirituelle / kreative univers – og omsætter dem til sociale styringsredskaber, så får man nogle redskaber til at kontrollere og effektivisere andre ved at “trykke på” deres positive livsværdier og selvopfattelse. Så denne gråzone problematik må mest siges at være af menneskelig etisk karakter.

Se uddybende eksempler » Det universelle sprog, der definerer det gode?

Og flere eksempler her » New Age

En af dem, der har været ude med en kritik af denne gråzone, er antropologen Kirsten Marie Bovbjerg.

» Selvets disciplinering – en ny pagt i arbejdslivet, af Kirsten Marie Bovbjerg

» En ny arbejdsetik under følsomhedens regime, af Kirsten Marie Bovbjerg

Samfundspolitisk ståsted
Det samfundspolitiske ståsted, der bedst fremmer det sociale grundlag for åndelig og mental frihed i det tværkulturelle samfund, er menneskelig etik på det individuelle plan.

» Sammenspillet mellem menneskelig etik og lovgivning

» Universel spiritualitet, global socialisering – og individuel integritet (1991 – 2015)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>