Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Er demokratisering en nødvendig del af den globale sammenhængskraft?

maj 7th, 2015 at 16:23

En af de problemstillinger, jeg startede op med, da jeg i sin tid begyndte at blogge og skrive, var, hvad der kunne repræsentere en tværkulturel sammenhængskraft.

Jeg havde dengang både menneskerettighederne og demokrati med på “listen” over det, der kunne være relevant at tænke lidt over.

» Kan menneskerettigheder og demokrati repræsentere en tværkulturel sammenhængskraft? (2011)

Inspireret af endnu et indlæg af Mogens. S. Mogensen, » Har vi i vesten et medansvar for flygtningestrømmen?, der giver et godt overordnet billede af en kompleks problematik, så er jeg efterhånden nået frem til, at man skal passe på med at sætte lighedstegn mellem humanisering og demokratisering.

» Demokrati? (2011)

» Samfundspolitisk styring og regulering (2012)

Det må til enhver tid være humaniseringen i form af de humanitære menneskerettigheder, der er det fælles overordnede mål, hvorimod den rent organisatoriske styreform må være underordnet. Så demokratisering i sig selv kan ikke være et overordnet mål.

» Universel spiritualitet, global socialisering – og individuel integritet (1991 – 2015)

Da jeg i sin tid læste projektorienteret projektledelse (DTU, 1999), så var det netop det princip, der var gældende indenfor den organisationstænkning. At en organisatorisk struktur altid skulle tilpasses de konkrete vilkår, der var til stede i en given sammenhæng. Så man kan ikke bare oppe fra og ned, implementere en organisatorisk standardstruktur, og forvente at det kan skabe stabilitet.

» Koordinerende KRYKKER – i KAOS (2006-7)

» Kaospilotens ABC (1991 – 2015)

Det samme princip gør sig gældende indenfor nogle af de organisationsteorier, der beskæftiger sig med det lærende element i forbindelse med organisationsudvikling, som jeg mødte på, da jeg læste pædagogik (KUA, 2008 og 2009).

» Legitim perifer deltagelse

» Organisatorisk læring – Single- og double-loop

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>