Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

En fælles trosdimension er central for det tværreligiøse kulturmøde

marts 10th, 2014 at 1:27

Det er grundlæggende vigtigt, at mennesker på tværs af religiøse og kulturelle forskelle kan “mødes så langt”, at det er den samme Gud / guddommelige univers, de tror på eksistensen af. Det er det, der afgør, hvorvidt mennesker tror, at det er den samme planet i universet, vi befinder os på.

Men det er ikke de forskellige religiøse tilhørsforhold, der er afgørende for, hvorvidt mennesker er i stand til at mødes på tværs af religiøse og kulturelle forskelle. Der handler det mere om den fortolkede orientering.

Det er opfattelsen af det universelle / kosmiske “baggrundsbillede”, der skaber det rummelige spirituelle fællesskab – indenfor eller på tværs af religiøse “billeder” / dogmer / “forståelsesrammer”.

En kristen, der tror på den altfavnende universelle godhed, vil have mere til fælles med en, der bekender sig til tanken om reinkarnation med det samme universelle “baggrundsbillede” i form af en altfavnende universel godhed – end med en kristen, der har en fordømmende og straffende Gud som universel “baggrundsbillede”.

Så den rummelige og tværkulturelle sammenhængskraft på tværs af kulturbaggrunde og religiøse forestillingsverdner – er baseret på opfattelsen af det universelle / kosmiske “baggrundsbillede” – og ikke paralleller mellem kerneværdierne i de forskellige religiøse forestillingsverdener…

Det er den fælles “troshorisont”, der skaber den rummelige spiritualitet: Socialt fællesskab og ligeværd; Belønning og afstraffelse; Hierarki og status; eller?

Og hvis man skulle forsøge at sætte en mere konstruktiv dagsorden for de tværreligiøse debatter og diskussioner, så bør den i højere grad være centreret omkring det vi kan kalde “troshorisonter” eller universelle / kosmiske “baggrundsbilleder”. For det er der, de reelle forskelle og ligheder mellem mennesker på tværs af religiøse og kulturelle baggrunde viser sig.

Der findes ekstreme elementer og fredelige fortolkere indenfor alle religioner og kulturer. Og de ville såmænd nok være lige så ekstreme eller fredsommelige – uanset hvilken religiøs og kulturel baggrund de havde som afsæt for deres sociale virke i verden.

» Hvilken forskel gør det, om kristne og muslimer tilbeder den samme Gud?, af Mogens S. Mogensen

» Gud eller Guder?

» Trosperspektiver, religion og rummelig spiritualitet

» TROSVINKLER

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>