Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Hvornår er mennesket i ”virkeligheden” et ”rigtigt” menneske?

oktober 8th, 2013 at 20:52

Det gør stor forskel, hvor man ligger grundlaget for diskussion om en problemstilling.

Der er stor forskel på – om man gør abortspørgsmål – og i den anden ende af livsskalaen spørgsmålet om aktiv dødshjælp – til et spørgsmål om hvornår mennesket i “virkeligheden” er et “rigtigt” menneske – eller om man gør det til etiske og menneskelige dilemmaer og spørgsmål om, hvordan vi forholder os til menneskelivet.

Et biologisk spørgsmål om livets begyndelse og afslutning?

Eller et etisk og menneskeligt spørgsmål og dilemma om hvordan vi forholder os til menneskelivet?

Biologisk starter livet ved undfangelsen og slutter med døden. Tidsrummet mellem de to yderpunkter, er forskellige stadier af livet.

De målbare biologiske / naturvidenskabelige konstanter er de mest entydige og eksakte. Men de giver os ikke entydige og eksakte svar på de etiske og menneskelige spørgsmål og dilemmaer.

» Hvornår er et menneske et menneske?, af Ricardt Riis

» Substansløse virkelighedsforskydninger

» Biologiske afvigelser, psykiske diagnoser og psykisk ustabilitet

» Sundhedsprofiler

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>