Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Biologiske afvigelser, psykiske diagnoser og psykisk ustabilitet…

april 18th, 2013 at 15:14

Hvis man bruger biologiske afvigelser som grundlag for at definere hele personen som afvigende, lægger man et stort psykisk pres de mennesker, der lever med de biologiske afvigelser. Et pres der truer den psykiske stabilitet og personlige trivsel. Sådan som det er tilfældet med mange af de mennesker, der lever med diabetes 1 (» Ulovlige forsøg skaber problemer for mennesker med diabetes 1…).

Den samme problemstilling gør sig gældende for mennesker, der på grund af over- eller underproduktion af forskellige biologiske stoffer får en psykiatrisk diagnose. Når den biologiske faktor er kendt og er kommet under medicinsk behandling, er der ikke noget, der ellers kan karakteriseres som normafvigende set ud fra en biologisk synsvinkel. Man kan så stille spørgsmålstegn ved, hvor god den medicin, der bruges på dette område, er. Der er altid plads til forbedringer, når det gælder de medicinske behandlingsområder. For at nedbringe antallet af bivirkninger. Det ideelle ville være, hvis det kunne lade sig gøre at fokusere på diæter, kosttilskud og biologisk fremstillet medicin som alternativ til den kemisk fremstillede medicin. Det vil fjerne mange af de gener og bivirkninger, der er ved meget kemiske fremstillet medicin.

Gruppen af mennesker med diagnosen fysisk og psykisk udviklingshæmning repræsenterer en tredje problemstilling, hvor fysiske og biologiske afvigelser bliver brugt til at definere hele personen som afvigende. Jo bedre man her bliver til at definere og afgrænse de fysiske og biologiske afvigelser og bryde den sociale isolation med kommunikation, der tager højde for de fysiske og biologiske afvigelser – jo bedre bliver man også til at fjerne det psykiske pres, der giver anledning til ustabil social adfærd. (» Fra tilskuer til deltager).

Fælles for overstående eksempler er, at man skaber psykisk ustabilitet og diagnoser på baggrund af et ydre stigmatiserende psykisk pres, der påvirker den personlige stabilitet og trivsel. Den psykiske ustabilitet, der bliver skabet af et ydre stigmatiserende pres, “helbreder” man ved at aftabuisere og informere saglig og seriøst om de biologiske og fysiske afvigelser, som det er muligt at helbrede og afhjælpe med medicinsk behandling, hjælpemidler og kommunikation, der tager højde for sproglige begrænsninger.

Tak til Anne Marie Eriksen, Lars Hougaard Clausen, Mogens S. Mogensen, Ricardt Riis og Gudmund Rask Pedersen for en passende kompleksitet af forskellige synsvinkler, der hjalp til at se mønstret i ovenstående problemstilling…

» PRAKSIS-design…

…værksted for praktisk opgaveløsning, struktur og samarbejde…

» Ulovlige forsøg skaber problemer for menneske med diabetes 1…

» Fra tilskuer til deltager…

» SUNDHEDSPROFILER

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>