Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Hvordan sikrer vi bedst de mest ressourcesvage udviklingshæmmedes selvbestemmelse og vilkår i hverdagslivet?

december 28th, 2012 at 20:43

Botilbuddene er i vid udstrækning tværfaglige miljøer, hvor medarbejderne har forskellige social-, sundheds- og pædagogfaglige baggrunde. Tværfagligheden er nødvendig for at dække bredden i faglig viden og kompetencer. Normeringen nødvendiggør samtidig, at de enkelte medarbejdere tilegner sig en vis grad af tværfaglighed på tværs af de oprindelige grundfag. Meget af medarbejdernes specialiserede tværfaglige kompetenceudvikling foregår internt på botilbuddene eller specielt oprettede kursustilbud.

De mest ressourcesvage udviklingshæmmedes selvbestemmelse er tæt forbundet med udviklingen af medarbejdernes kompetencer indenfor sprog og sproglig udvikling hos mennesker med intet eller begrænset verbalt sprog. Der er også en tæt sammenhæng mellem brugen af beroligende medicin og medarbejdernes forudsætninger for at takle voldsom adfærd. Det gælder både voldsom udad-reagerende og selvdestruktiv adfærd. Her handler det både om personlige og faglige kompetencer hos medarbejderne og tiden til den enkelte beboer.

Hvilke overordnede rammer sikrer bedst de mest ressourcesvage udviklingshæmmedes selvbestemmelse og vilkår i hverdagslivet?

  • Lovpligtig ekstern supervision?
  • Eksternt netværk af ressourcepersoner til løbende sparring og kompetenceudvikling?
  • Lovpligtige kurser i voldshåndtering?
  • Specielle krav til pædagogiske kompetencer indenfor sprog og kommunikation (Neuropædagogik)?
  • Flere krav til normeringen og tidspresset?

» Projektforslag: Fokus på de mest ressourcesvage udviklingshæmmedes selvbestemmelse og vilkår på bo- og dagtilbuddene.

» Fra tilskuer til deltager – Om kommunikation og samhandling med udviklingshæmmede…

» Handleplaner og pædagogik…

» Er vold en acceptable nødvendighed – indenfor nogen jobområder?

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>