Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Hvordan forebygger vi fysisk og psykisk nedslidning og vold mod ansatte indenfor de pædagogiske specialområder?

december 30th, 2012 at 20:27

Ansatte, der arbejder indenfor de pædagogiske specialområder (Bo- og dagtilbud for udviklingshæmmede og indenfor psykiatrien), arbejder med større fysiske og psykiske udfordringer i hverdagen end ansatte indenfor de andre pædagogiske arbejdsområder.

Fysisk og psykisk voldsom adfærd og vold er en del af hverdagen indenfor nogle dele af specialområderne.

Hvor godt rustede er medarbejderne til at takle det fysiske og psykiske pres i hverdagen?

Grunduddannelserne indenfor de social-, sundheds- og pædagogfaglige områder er ikke i tilstrækkelig grad målrettet udfordringerne indenfor specialområderne, så en del af den nødvendige kompetenceudvikling hos de ansatte foregår som praktisk erfaring i jobbet eller på supplerende kurser.

Hvilke initiativer kan det være relevant at arbejde for at få gjort til generel lovpligtig praksis indenfor de pædagogiske specialområder, for at forebygge fysisk og psykisk nedslidning og vold mod ansatte?

  • Lovpligtig ekstern supervision?
  • Eksternt netværk af ressourcepersoner til løbende sparring og kompetenceudvikling?
  • Lovpligtige kurser i voldshåndtering?
  • Specielle krav til pædagogiske kompetencer indenfor sprog og kommunikation (Neuropædagogik)?
  • Flere krav til normeringen og tidspresset?

» Projektforslag: Fokus på ansattes arbejdsmiljø og kompetenceudvikling indenfor de pædagogiske specialområder.

» Fra tilskuer til deltager – Om kommunikation og samhandling med udviklingshæmmede…

» Handleplaner og pædagogik…

» Er vold en acceptable nødvendighed – indenfor nogen jobområder?

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>