Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Rummelig?

november 5th, 2012 at 23:01

Ofte har der lydt kritik af, at den danske integrationspolitik har slået fejl, når det gælder mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg så på et tidspunkt et TV interview med en amerikansk ambassadør, der udtalte, at danskere havde et problem med forskellighed.

Hvad vil det sige at være rummelig? Betyder det så, at den enkelte skal være i stand til at rumme alt?

Det bliver nok svært, for vi har en begrænset kapacitet. Så skal alt helst reduceres – så det bliver lidt lettere at kapere? Men hvis man begynder at reducere opfattelsen af mennesker, liv og kulturer, for at de skal blive lettere at rumme, så skræller man alt det væk, der i virkeligheden er mennesket, livet og kulturen.

Det, er det, der et langt stykke hen ad vejen, har været den måde, man har tænkt rummelighed og integration i Danmark. Et forsøg på at formulere forskellighederne i en reduceret form, så de er lidt lettere at sætte i “system” og “rumme”. Nu gælder det her ikke kun integration af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Det gælder alle. Og alle former for minoritetsdannelse og det der benævnes social marginalisering.

Hvis rummelighedsperspektivet skal være konstruktivt og reelt, så skal man slippe forsøget på at sætte forskellighederne i “system” – og i stedet fokusere på nogle koordinerende samfundsstrukturer, der øger råderummet for de “usystematiserede” forskelligheder.

» Er eksistens baseret på at være definerbar i relation til andet og andre?

» Fragmenterede mennesker – i et fragmenteret samfund?

» HELE mennesker har “farver” – og skal “forstås” i 3 dimensioner…

» Selvets disciplinering – en ny pagt i arbejdslivet, af Kirsten Marie Bovbjerg

» Repræsenterer menneskerettighederne et universelt menneskesyn?

» Samfundspolitisk styring og regulering…

» Mainstream og ligebehandling…

» Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi…

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management…

» Kvindeliv – Om etniske minoritetskvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og deres integration…

» Skoler lever ikke op til adgangskrav…

» Planlægning af ældres boforhold i Aalborg kommune – Om menneskesyn og boligpolitik…

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>