Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Jobnet…

november 27th, 2012 at 22:16

Fra centralpolitisk side har man hele tiden vidst, at det danske Jobnet aldrig ville blive den samme store succes, som det svenske Jobnet var og stadig er.

Jobnet er en svensk opfindelse, som Danmark i sin tid fik foræret en kopi af. (Så vidst jeg husker, var det en “gave” fra den svenske nabo?).

Men et er IT databasen, noget andet anvendelsen af den. Og Sverige har en anden lovgivning på jobområdet end Danmark. I Sverige er det lovpligtigt, at alle ledige stillinger bliver slået op på det Svenske Jobnet. Det er det ikke i Danmark. Kun offentlige stillinger skal slås op på det danske Jobnet. Og det gør jo det danske Jobnet noget mindre effektivt som koordineringsredskab. Hvorvidt det så er den svenske eller danske lovgivning, der er bedst, er så en anden diskussion. Men man har hele tiden vidst, at det danske jobnet aldrig ville blive den samme succes som det svenske, eftersom man kun “kopierede” en “halv løsning”. Tingene hænger jo sammen.

Så er der selve databasen. En god database kan jo være attraktiv at bruge, også selvom det ikke er lovpligtigt. Men Jobnet er ikke særlig attraktiv og populær i det private erhvervsliv.

Og der er også ind imellem store problemer med det system. Dels er der dage hvor det er meget langsomt. På nogle kan det være svært at få logget på. Det bliver der så ind imellem søgt rådet bod på, med nogle opgraderinger af kapaciteten. Som jo er den måde, man kan få noget mere “fart” på databaser.

Så er der nogle andre problemer, som man kan ramle ind i. Og det er hvor meget, det er muligt at skrive og redigere i databasen. Jobnet er som udgangspunkt et system, der er baseret på afkrydsninger. Det er efterhånden blevet suppleret med nogle fritekstfelter. Det vil sige, at meget registrering og anvendelse er afhængig af, hvor godt man er med ved afkrydsningsmuligheder, når det gælder jobprofiler, kompetencer og brancheprofiler. Databaser bliver ret tit og ofte mere stereotype end virkelighedens verden, der altid er langt mere nuanceret.

Og den anden problemstilling i det er, at forkerte afkrydsninger i for eksempel dagpengeret eller kontanthjælp ikke efterfølgende kan ændres af de ansatte hos Jobnet (eller måske kun nogle af dem?). Det kan takles “manuelt” med brev, og en beskrivelse af fejlen, eller noget andet? Nu kender jeg selvfølgelig ikke alle databasetyper, men har i en periode arbejde med EKJ, hvor der var den rettelsesmulighed, at man altid kunne følge op på fejl, ved at skrive en tilføjelse. Der vil altid opstå fejl i registreringer, det kan ikke undgås – mennesker er jo altså bare ikke ufejlbarlige og perfekte. Men man har baseret nogen registreringer i Jobnet på, at det skal mennesker så bare være? Det giver nogle alenlange og tidskrævende “rettelsesprocesser”.

Og så er der medarbejdernes problemer med nogen gange at logge på systemet?

Hvis en database skal være god og fungere godt, så skal det jo være et godt arbejdsredskab – som minimum for de ansatte, så de har let adgang til redigeringer og rettelser, og at logge på. Så de rettelser andre udefra ikke har adgang til selv at gøre, er noget, de ansatte meget let kan gøre.

Jobnet i Danmark, er – formodentlig af flere grunde – aldrig blevet særlig attraktiv og populær i det private erhvervsliv. Og det har også generelt set et dårligt ry i befolkningen.

Anvendelsesværdien af forskellige systemer hænger et lang stykke hen ad vejen sammen med, at de har et godt ry og er lette og attraktive at bruge – ellers er der jo ikke nogen, der tager dem alvorligt. Og de, der kan, vælger helst helt at undgå dem.

Hvis et system som Jobnet skal “vinde” indpas i et samfund som det danske, så skal det kunne “vinde på” smidighed, fleksibilitet og brugervenlighed – for både arbejdsgivere, arbejdstagere og Jobnets ansatte. For indenfor det område, er det de parametre, der “tæller”…

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>