Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Det danske uddannelsessystem…

november 25th, 2012 at 13:54

Det danske uddannelsessystem er det, vi kan kalde modulopbygget.

Alle danske samfundsborgere kan få tilbudt et uddannelsesforløb, der består af følgende “moduler”:

  1. En grunduddannelse: Folkeskolen – eller et parallelt tilsvarende specialskoletilbud, for de der har behov for det.
  2. En ungdomsuddannelse: Gymnasiet, HF, handelsskolen, EFG – og formodentlig en helt masse andre, som jeg ikke kender til.
  3. En faglært grunduddannelse: Her gælder der lidt forskelligt, alt efter om det er en SU-berettiget uddannelse eller ej. Man kan kun få SU til en grunduddannelse. Og man kan ikke få tilskud til en ny grunduddannelse, hvis den er vurderet til at være på et lavere “niveau” end den første. En faglært håndværker kan for eksempel godt bygge ovenpå sin faglærte uddannelse med en SU-berettiget uddannelse på universitet. Mens det omvendte ikke kan lade sig gøre. En der har en SU-berettiget universitetsuddannelse kan for eksempel ikke på et senere tidspunkt gøre brug af ordningen som voksenlæring.

Efteruddannelsestilbuddene følger det, man i forvejen har af uddannelse. Og skal ligge på et tilsvarende eller højere niveau, end det man har i forvejen. En faglært håndværker kan for eksempel ikke gøre brug af efteruddannelsestilbud, der er målrettet mennesker uden uddannelse (ufaglærte).

I efteruddannelsessystemet er der flest tilbud til de, der i forvejen har mindst uddannelse. Den øvrige faglige udvikling / specialisering er den, mennesker opnår gennem praktisk erfaring. Eller eventuelt supplerende oplærings- og kursustilbud i tilknytning til deres arbejdsplads eller fritidsaktiviteter.

På den måde er uddannelsessystem indrettet, så der er begrænsning på, hvor lang tid mennesker kan tilbringe på skolebænken. Resten foregår i det konkrete og praktiske liv.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>