Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

De ”gales” samfund?

marts 16th, 2012 at 18:44

I et psykologisk fikseret samfund, ender hele befolkningen med at være psykisk syge.

Michel Foucault giver i bogen: Sindssygdom og psykologi – en ganske god beskrivelse af, hvordan normalitetsbegrebet skaber og definerer psykisk sygdom, og dertilhørende metoder og redskaber til reparation af sygdommene.

Vi lever i et samfund, hvor der i snart en årrække har været en sand dyrkelse af det psykologiske aspekt. Hele selvrealiseringsbølgen har et psykologisk rettet fokus, der meget ensidigt peger på den individuelle psyke som årsag og løsning på praktisk taget alle samfundsproblemer.

Nogen af dem, der er særlig udsatte, er mennesker med kroniske sygdomme – som for eksempel astma. Stress og nervøsitet kan udløse et astmatisk anfald. Er det så noget psykisk, der er specielt for astmatikere? Næh. Andre reagerer også med stress og nervøsitet på de samme ydre forhold, men det giver sig bare udslag i noget andet – som for eksempel: Mangel på overblik, søvnløshed, hovedpine, aggressiv adfærd mm. I den psykologisk fikserede samfundsmodel, vil man gribe til individuel “reparation” af stressen og nervøsiteten, i stedet for at se på de ydre forhold, der giver anledning til stressen og nervøsiteten.

Rigtig mange af dem, der gennem det sidste årti er blevet behandlet med antidepressiv medicin (lykkepiller), burde aldrig have været medicineret. Deres reaktioner var som udgangspunkt ganske sunde menneskelige reaktioner på belastende ydre faktorer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>