Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

De sociale kløfter – og sammenhængskraften…

februar 17th, 2012 at 10:53

De sociale kløfter og sammenhængskraften – er to sider af samme sag. Grundlæggende vil man altid kunne ræsonnere sig til, hvad der er sammenhængskraften i et samfund eller en kultur, ved at se på de sociale kløfter. De er et spejl af hinanden. Det er som udgangspunkt lettere at gøre sammenhængskraften synlig og forståelig, hvis man tager udgangspunkt i kløfterne. De sociale kløfter er mere synlige, håndgribelige og lette at forstå – end sammenhængskraften, der kan være en noget diffus og abstrakt størrelse.

Den sammenhængskraft, der giver færrest sociale kløfter, er medmenneskeligheden.

Og hvad er så medmenneskeligheden for en størrelse? Hvad vil det sige at være medmenneskelig i sin sociale omgang med andre mennesker?

Det handler om fokusering.

Jo større fokus er på de ting, der sker i livet og verden – som mennesker kan være fælles om at forholde sig til, og hjælpe hinanden med at gøre noget ved – jo mere medmenneskelig er fokus. (» Hold fokus på opgaven: Hvilken opgave?)

Så ser du en skæv næse, et par røde støvler, et tørklæde, nogle rynker – eller et venligt smil? Og påvirker det din evne til at kommunikere direkte med mennesker, om de ting der sker i livet og verden? (» Transaktionsanalysens definition af direkte kommunikation)

En social kløft / barriere er tilsvarende skabt og defineret af fokuseringen.

Er du fokuseret på religiøse symboler, som for eksempel at dække håret med et tørklæde. Så skaber du en social kløft / barriere mellem dig selv og de mennesker, der dækker håret med et tørklæde. Er du fokuseret på farven på andre menneskers fodtøj. Så skaber du en social kløft / barriere mellem dig selv og andre mennesker, alt efter farven på andres fodtøj.

Det individualiserede samfund, hvor der bliver skabt flere og flere sociale kløfter og barrierer mellem mennesker, er netop karakteriseret ved en stor fokusering på personlige særpræg – og en tilsvarende mangel på fokusering og direkte kommunikation om de ting, der sker i livet og verden.

Det, der er sammenhængskraften i det individualiserede samfund – er personlige profileringer på baggrund af personlige særpræg. Det bliver de stereotype kategoriseringer af mennesker, der er skabt på baggrund af personlige særpræg og forskelle mennesker imellem, der bliver sammenhængskraften. Den form for sammenhængskraft bringer ikke mennesker nærmere hinanden, som medmennesker. Men skaber derimod større og større medmenneskelig afstand mellem mennesker.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>