Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Hvem bestemmer vægten?

juli 5th, 2011 at 15:19

Tab dig 30 kilo eller bliv på kontanthjælp – det er beskeden til en 50 årig kvinde fra jobcentret i Esbjerg kommune.

Hvor går grænsen for, hvor meget forskellige offentlige myndigheder må blande sig i menneskers helbredstilstand. Fagforeningen FOA er gået ind i denne sag – og det betyder formodentlig, at der som minimum kommer et øget fokus på problemstillingen.

Som jeg ser det, så foregår der en besynderlig sammenblanding af problemstillinger, der i sammenligning med andre tilfælde kan virke lidt paradoksal. Mennesker kan let komme i klemme i systemernes verden – ved ikke at være nogens bord. Men i tilfælde som dette, så begynder en offentlig jobmyndighed at lege læge – og vurdere et menneskes muligheder for at forbedre sin sundhedstilstand. Og det har de vel et eller andet sted ikke kompetence til?

Jeg synes, det er et eksempel på – hvordan det selvforskyldte princip bliver praktiseret i form af overvågning, straf og disciplinering – overfor mennesker der lander i det klientgjorte system. Og et eksempel på hvordan økonomisk afstraffelse bliver forsøgt brugt som sundhedsfremmende metode.

Det får mig til at tænke på både Foucaults teorier om disciplinering, men også Habermas teorier om det tredimensionelle samfund, hvor metoder der tilhører den fysiske sfære, bliver brugt til at løse problemer indenfor den sociale- og personlige sfære.

Tags: , ,

One Response to “Hvem bestemmer vægten?”

  1. Ulla Thorup Nielsen Ulla Thorup Nielsen Says:

    Læs eventuelt kommentarer til dette indlæg på min TV2 blog: X-poneret…

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>