Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Et værdigt liv – og død…

juni 20th, 2011 at 23:30

Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark?

Der er i befolkningen et større og større ønske om at indføre aktiv dødshjælp.

Fravalg af livsforlængende behandling

Som det er nu, har vi alle muligheden for at fravælge livsforlængende behandling. Det kan vi gøre ved at få lavet et livstestamente, hvor vi på forhånd tager stilling til, hvad der skal ske, hvis vi på et tidspunkt mister åndsevnen til selv at træffe beslutningen om, hvad der skal ske med os.

På den måde har vi nu muligheden for at vælge, at vores liv på et tidspunkt skal have en “naturlige” afslutning.

Den mulighed betyder for nogen, at perioden fra den livsforlængende behandlingen stopper, og til døden indtræffer – kan blive langvarig og smertelig, i de tilfælde hvor smertebehandling ikke er et behandlingstilbud.

Jo dårligere vilkårene er for syge og svækkede, jo større bliver ønsket om aktiv dødshjælp

De dårlige vilkår, der er for syge, svækkede og døende mennesker, spiller en stor rolle for den stigende interesse for at indføre aktiv dødshjælp.

Som jeg oplever de argumenter, der er for aktiv dødshjælp, så handler det primært om det menneskeligt uværdige i at blive reduceret til en hjælpeløs byrde. Det er frygten for at hensygne sine sidste dage i ensomhed og hjælpeløshed, uden selv at have kræfter til at kunne tilføre sit liv noget positivt indhold – der får nogen til at ønske dødshjælp.

Så spørgsmålet kan måske i stedet lyde: Skal vi have aktiv dødshjælp eller bedre vilkår for de syge, svækkede og døende?

Tags: , , ,

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>