Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Mærk verden

juli 12th, 2010 at 21:47

I 1991 udgav videnskabsjournalisten Tor Nørretranders bogen: Mærk Verden – En beretning om bevidsthed.

Jeg fik aldrig tygget mig igennem samtlige sider i Nørretranders meget grundige eksempelgennemgang. Budskabet var meget enkelt og klart. Tankens og planlægningens begrænsninger i forhold til virkeligheden. Vores bevidsthed rummer nogle begrænsninger ved planlægningen af livet i verden. Verden er langt større og nuanceret, end det vi kan rumme med vores bevidsthed. Det budskab, har jeg siden hen erfaret, understøttes af teoretikere indenfor det pædagogiske felt – der arbejder med erfaringsdannelse og læring. (Læs eventuelt mere om dette på bloggen: Pædagogik, Struktur & Ledelse…).

Jeg var meget begejstret for grundtanken i Tor Nørretranders budskab – der for mig varslede et opgør med den teoretiske verdens magtmonopol på verdensopfattelsen.

Set i sammenhæng med det der siden er sket i en øget fokusering på læringsbegrebet – og betydningen af praksislæring – har samtiden indenfor nogle felter taget en del af hans budskab til sig.

Men er det godt nok?

Når vi oplever skandalesager indenfor omsorgsområderne, med svigt og dårlig stil – som ryster den danske befolkning. Har vi så føling nok med verden?

Når vi oplever unge mennesker ryge længere og længere ud i kriminalitet, uden at der sker en forebyggende indgriben – trods det at de er registreret i systemet som problematiske. Har vi så føling nok med verden?

Er budskabet om at ”Mærke Verden” – og give slip på fortænkte systemstrukturer ikke stadig aktuelt?

Er kontrol- og overvågningskulturen ikke en fortænkt og virkelighedsfjern måde at være i kontakt med verden – som også viser sig at være en illusion?

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>