Samfundet på tværs…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Skoler lever ikke op til adgangskrav…

oktober 14th, 1995 at 20:24

Artiklen har været bragt i PTUnyt, nr. 5, oktober 1995

Af projektmedarbejder Ulla Thorup, Center for Ligebehandling af Handicappede.

Folkeskoler er både undervisningssteder, arbejdspladser og kulturelle samlingssteder. De bruges derfor af en blandet skare bestående af folkeskoleelever, aftenskoleelever, forældre til børn i folkeskolen, lærere og andet personale. På landsplan er der cirka 50.000 kørestolsbrugere, og mange af dem har, har haft eller vil få behov for at kunne bruge Folkeskolerne.

Kvantitet og kvalitet
Centret lægger i øjeblikket sidste hånd på en undersøgelse af de fysiske forhold på folkeskolerne. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Dansk Handicap Forbunds Trafik-politiske udvalg og Hjælpemiddelinstituttet i Tåstrup.

Vores arbejde består af to faser. På baggrund af oplysninger fra de kommunale forvaltninger kortlægger vi i 1. fase antallet af kørestolsegnede skoler. I 2. fase vurderer vi tilgængeligheden på de skoler, der er karakteriseret som kørestolsegnede.

Resultaterne af 1. fase viser, hvordan kommunerne selv vurderer folkeskolerne. 92 % af kommunerne besvarede vores spørgeskema og karakteriserede derved 45 % af landets folkeskoler som egnede for kørestolsbrugere. Der er dog stor variation fra kommune til kommune – således svarer hele 10,5 % af kommunerne, at de ingen kørestolsegnede skoler har.

Opfattelsen af hvad der er kørestolsegnet kan have mange nuancer, hvilket 2. fase af vores undersøgelse også tegner til at vise. En repræsentativ del af de skoler, som kommunerne karakteriserede som kørestolsegnede, er blevet spurgt om konkrete forhold på skolerne. Spørgeskemaerne er ikke færdigbehandlet, men foreløbig kan vi sige, at mange af de skoler, som de kommunale forvaltninger selv karakteriserede som kørestolsegnede, ikke lever op til de krav, vi stiller til en kørestolsegnet skole.

På lige vilkår eller andres nåde?
Lige vilkår og selvstændighed er nøgleordene bag vores krav til tilgængelighed. De krav vi stiller rækker ud over Bygningsreglementes lovbundne krav til handicapegnet byggeri. Vi har krævet: at kørestolsbrugere kan være selvhjulpne; og at hele skolen skal være tilgængelig. Kravene går derfor på alt fra armstøtter på toiletterne til niveaufri adgang fra P-plads. Hvilke mangler, store som små, der i vores øjne gør skolerne uegnede for kørestolsbrugere, vil komme til at fremgå af undersøgelsens endelige resultater.

Set i lyset af den brede gruppe af potentielle brugere, har vi også lagt vægt på, at forholdene er i orden, og ikke bare er lette at bringe i orden, hvis der kommer en kørestolsbruger som elev på skolen. Selvom der er divergens mellem faktiske forhold og ønsket om lige vilkår, betragter vi det dog som positiv interesse og god vilje, at så mange kommuner og skoler har besvaret vores spørgeskemaer og kommenteret vores undersøgelse.

Undersøgelsens hovedresultater kan ses i Centrets årsberetning, som bliver offentliggjort i december. En detaljeret beskrivelse af undersøgelsen og undersøgelsens resultater vil blive udgivet som rapport sidst på året.

Se også:

Bygningsreglementets krav til tilgængelighed HER

Handicapbolig – guide HER

» Artiklen som pdf dokument…

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>