Kommunikation & IT…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Fokus på oplevelse eller problemstilling?

oktober 31st, 2012 at 23:59

Hvor ligger fokus i den fremstilling, du enten bliver præsenteret for, eller selv præsenterer?

Det er et spørgsmål om synsvinklen.

Det er nemmest at se det på den måde, en film er lavet.

Hvis filmen viser hele scenen hele tiden – så er det en objektiv beretning om en problemstilling, hvor ingen af personernes oplevelser / synsvinkler bliver tydelig beskrevet. Det er en fortælling om sammenhænge og problemstillinger.

Hvis filmen viser en af personernes synsfelt. For eksempel viser vandhanen, og vandet der løber ned i en elkedel, hvis det er en person, der er ved at hælde vand på en elkedel. Så har vi den persons synsvinkel. Ser det den person ser. Ikke andet. Så bliver det mere nærværende. Vi ser ikke andet og mere, end det personen selv ser. Sådan som det jo også er i det virkelige liv. Der ser vi jo heller ikke hele scenen. Det overblik får vi ikke. Vi ser kun det, der er indenfor vores eget synsfelt. Det at blive præsenteret for en andens synsfelt / -vinkel – giver en høj grad af indlevelse i den persons oplevelse.

Hvis vi skal overføre det på det forklarende og beskrivende – så skal man øve sig i at forklare og beskrive det, der er indenfor ens eget synsfelt, hvis man skal have “sig selv på banen”. Hvis det er ens egen oplevelse, der skal præsenteres. Det man får at vide, at andre ved og ser, skal sorteres fra.

Hvis det andre fortæller, at de ser, kommer til at fylde meget – så bliver der mindre plads til ens egen oplevede synsvinkel. Det man selv ser. Det der er indenfor ens eget synsfelt.

Hvis det handler om at placere en oplevelse i relation til en større sammenhæng, så skal man beskrive “hele scenen”. Hvordan det man selv oplevede hang sammen med de øvrige ting, der skete i sammenhængen.

Det der bliver præsenteret vil blive mere eller mindre oplevelsesbetonet, alt efter hvordan vægtningen er mellem det individuelle synsfelt – og beskrivelsen af scenen omkring oplevelsen. Er der stort fokus på scenen omkring, kommer den individuelle oplevelse mere til at fremstå som et case betonet eksempel i relation til den problemstilling, der karakteriserer scenen.

Billedlig set: Jo mere der bliver zoomet ind på nærbilleder – jo mere oplevelsesbetonet…

» “Historier” sælger bedre end ideer…

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>