Kommunikation & IT…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Ligeværdige mennesker KOMMUNIKERER – MED hinanden…

oktober 12th, 2010 at 18:21

Ikke ”rundt om”, ”bag om”, ”oven om” – eller om – men MED…

Nedenstående illustrerer tre forskellige varianter af medarbejder-kommunikation indenfor social- og sundhedsområderne. Eksemplerne viser hvor stor indflydelse kommunikationen har på, om en situation bliver en god oplevelse – eller en dårlig oplevelse. Men også hvor lidt, der i realiteten skal til – for at vende noget negativt til noget positivt.

Lukket kommunikation…

Hvad ved andre om MIT behov!

Her mangler åbenhed overfor hverdagsvariationer i individuelle behov. Mennesker bliver stereotype ”genstande”.

Åben kommunikation…

Meget frit – men skal jeg absolut tage stilling til HELE VERDEN – HVER DAG?

Her mangler stabilitet og ”aflastning”. Den problemstilling opstår, når medarbejderne ikke lærer de mennesker, de har med at gøre – at kende – på det individuelle plan.

Åben  og lukket kommunikation…

Dejligt – trygt, afslappende – og frit…

Her er der aflastning fra at skulle forklare sig selv ned i mindste detalje, den ene gang efter den anden – i kombination med muligheden for hverdagsvariationer.

Ovenstående er min egen erfaringsopsamling, fra det jeg har oplevet og kender til kommunikation mellem medarbejdere og målgrupper indenfor social- og sundhedsområderne.

Transaktionsanalysen giver et meget enkelt og meget praktisk anvendeligt bud på – hvad der karakteriserer ligeværdig kommunikation.

Tags: ,

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>