Kommunikation & IT…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

”Historier” sælger bedre end ideer…

maj 14th, 2010 at 21:12

En af pointerne ved Jean Law og Etienne Wengers perspektiv om Legitim perifer deltagelse – er at alle aktiviteter er situerede. Det vil sige, at viden og læring opnået et sted – nødvendigvis ikke har værdi i andre sammenhænge. Så sammenligninger på det abstrakte plan rummer mange misforståelser.

Men de har også en anden pointe: At alle former for situationer og aktiviteter rummer en form generalitet / almenhed. Og almenheden i aktiviteterne er nemmere at overføre til andre områder, end de abstrakte fællesnævnere / ideer.

Så en god historie der eksemplificerer en ide – sælger ideen bedre – end ideen i sig selv.

Indenfor kommunikation – er det god praksis at understøtte sin formidling med konkrete eksempler. Den praksis falder jo fint sammen med Law og Wengers teoridannelse indenfor det pædagogiske felt.

Lidt pudsigt – som mange veje fører til Rom…

Men ikke alle veje.

For hele registreringskulturen bygger netop på det stik modsatte: Fællesnævnere på det abstrakte plan. Det gælder jobsøgningsbaser, journaliseringssystemer og diverse profilbaser. Men kulturen møder jo også en del kritik – på netop den manglende evne til at indfange ”virkelighedens” praksis – og for at være for stereotyp og virkelighedsfjern.

På den måde er det teoretiske perspektiv om Legitim perifer deltagelse i opposition til ”samfundsprojektet” om ”den registrerbare og fleksible borger”. Ifølge dette perspektiv kan det slet ikke lade sig gøre. Det er ren ”varm luft”.

Tags: , , ,

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>