Om mig…

Min faglige profil er tværfaglig koordinering.

Min teoretiske / uddannelsesmæssige baggrund har jeg i en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlige planlægning af ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med Kommunikation, Pædagogik og projektledelse – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, KUA og DTU.

Jeg har beskæftiget mig med følgende hovedområder:

Kommunikation og samarbejde:

Direkte kommunikation og en fælles erkendt opfattelse af, hvad der er de virkelighedsnære realiteter og den fælles opgave – er grundlagt for et godt samarbejde.

» Den “slags” mennesker – i “skæve” miljøer…

» Skemakoordinering af kostvejledning og spisning på bostedet Solstriben…

» Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben…

» Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben…

» Ligeværdige mennesker KOMMUNIKERER – MED hinanden…

Organisationsudvikling i den offentlige sektor, arbejdsmiljø – og kontakten til borgeren

Den offentlige sektors organisationsstruktur og arbejdsmiljøet for de ansatte – sætter sig spor i kontakten og kvaliteten af servicetilbuddene til borgeren.

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management…

» Er vold en acceptabel nødvendighed – indenfor nogle jobområder?

» Vold og dårlig arbejdsmiljø på bosteder for voksne udviklingshæmmede – blev “syltet” i årevis…

» SELVETs realisering, ARBEJDSMILJØ – og psykisk KOLLAPS…

» Disciplinering – En moderne magtteknologi…

» Planlægning af ældres boforhold i Aalborg kommune – Om menneskesyn og boligpolitik…

Definition og implementering af begrebet tilgængelighed:

Begrebet tilgængelig kom til at danne grundlag for en mere ligeværdig dialog omkring handicappedes muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet, på lige fod med ikke-handicappede…

» “LIVSNÆR” – dokumentation og analyse…

» Samfundspolitisk styringsmodeller…

» Skoler lever ikke op til adgangskrav…

» Sådan informerer du alle! – En vejledning i at informere handicappede…

Institutionsliv: Organisationsstruktur, kommunikation og fysiske rammer:

Råderummet for selvbestemmelse og dialog om hverdagsindholdet – møder sin begrænsning i strukturerede krav til personalet om at effektivisere deres arbejdsdag.

» SPROG, KOMMUNIKATION og SAMARBEJDE – mellem mennesker…

» Tillid, respekt, etik og grænser – mellem mennesker…

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management…

» Fra tilskuer til deltager – Om kommunikation og samhandling med voksne udviklingshæmmede…

Integration:

Rummelighedskonceptet har præget en fejlslagen integrationspolitik…

» Hvad er god integration?

» Kvindeliv – Om etniske minoritetskvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og deres integration…

Patientrollen – og stereotype, selvkontrollerende og sundhedsskadelige behandlingskoncepter:

Stereotype behandlingskoncepter baseret på selvkontrol, fjerner fokus for de basale behandlingselementer – og er sundhedsskadelige…

» Det komplicerer livet – når mennesker skaber en “videnskabelig” kompleksitet ud af det banale og enkle (Kost, Trivsel og Sundhed)…

» Diabetes 1 – En somatisk sygdom – og en psykisk selvkontrollerende behandlingsstrategi…

» Diabetes 1 – Viden, vinkler og Værdier…

Min personlige styrke er en god organisationsforståelse, social forståelse – og gode evner for kommunikation og samarbejde, baseret på ligeværdig dialog, på tværs af traditionelle sociale skel og grupperinger…

Håber indholdet kan være til inspiration…

  

God fornøjelse
 
Ulla
 

Der er lukket for kommentarer.