Illustrationer…

Struktur og ledelse…


Indlæg:

» Social- og sundhedsområdernes praksisfællesskaber…

» Social- og sundhedsområderne under indflydels af moderne management

Fase 1
Karakteristik
Fase 2
Karakteristik
Fase 3
Karakteristik
Fase 4
Karakteristik
Undertrykte følelserHer tæller kun præstation

En gang for alle fastsatte arbejdsmetoder

Uvilje mod at løbe en risiko

Dårlige til at lytte

Svagheder fejes ind under gulvtæppet

Uklare mål

Lille medvirken ved planlægningen

Bureaukrati

Chefen bestemmer

Lyst til at eksperimentereDiskussion om at tage risiko, større udfordringer

Man tør snakke om og vise sine følelse

Selvransagelse

Gode lyttere

Man bekymrer sig om andre

Nogle gange et hårdt klima

Som fase to men med en mere metodisk arbejdsmådegennemtænkt og metodisk måde at arbejde på

Enighed vedr. rutiner og metoder

Fastsatte spilleregler

Som fase 2 og 3 men også: Høj fleksibilitetGodt lederskab, styret af den givne situation

Maksimal udnyttelse af energi og kapacitet

Grundlæggende principper som er gennemtænkte, enige og åbne for revidering

Stræben efter at opfylde alle medlemmers behov

Man prioriterer udvikling

Indlæg:

» Projektets faser

Mekanistisk organisation Organisk organisation
Stabil arbejdsfordeling.Opgaver fordeles på eksisterende funktionsområder.

Opgaver koordineres gennem hierarkiet.

Ansvar, pligter, rettigheder og metoder er foreskrevne.

Magtcentralisering oppe i hierarkiet, gennem informationsstyring oppefra.

Styring er anvisning og kontrol fra overordnet.

Værdsatte indstillinger er pligtfølelse, lydighed og konfliktløshed.

Variabel opgavefordeling i henhold til personlig kunnen.Personer/afdeling koordinerer selv indbyrdes deres direkte kommunikation.

Ansvarlighed findes hos alle.

Ret og pligt afhænger af den organisatoriske tilknytning.

Information sker ad alle mulige kanaler.

Magtplacering via informationsmonopol er skiftende.

Styring sker via informationer og råd og ved selvkontrol.

Værdsatte indstillinger er kreativitet, engagement, åben debat og gensidig loyalitet.

Indlæg:

» Mekanistisk og organisk organisation

Kulturdannelse og forandringsprocesser…


Indlæg:

» Foucault om “Selvet”

Indlæg:

» Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi


Indlæg:

» Habermas: Kolonialisering af livsverden

Udviklingsteori…


Indlæg:

» Vygotsky


Indlæg:

» Piaget


Indlæg:

» Freud

Der er lukket for kommentarer.