Kategoriarkiv: Udviklingsteori

Piagets udviklingsteori – De centrale pointer

De centrale elementer i Piagets udviklingsteori er: Ligevægtsbegrebet og stadieteorien. Piaget er central indenfor børnepsykologi. Ligevægtsbegrebet Biologisk begreb Adaption: Indre og ydre ligevægt Assimilation – (Tilpasning af indre strukturer, for at integrere en ydre Akkommodation – (udvikling af indre strukturer) … Læs resten

Udgivet i Udviklingsteori | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Piaget og Vygotsky: Forskelle og ligheder

Forskelle Piaget Vygotsky Genstandsfelt Bevidstheden Genstanden for forskningen: Sammenhængen mellem biologiske og psykiske processer Bevidstheden Genstanden for forskningen: Sammenhængen mellem miljø, redskabsbrug, sprog og udviklingen af bevidstheden (de kognitive strukturer) Forholdet mellem udvikling og læring Udviklingen af de kognitive strukturer, … Læs resten

Udgivet i Udviklingsteori | Tagget , | Skriv en kommentar

Freuds psykoanalyse

Gammelgaard, J. (2007): ”Psykoanalyse” Freud psykoanalyse betegnes om klassik, fordi den bliver brugt som referencepunkt for mange nutidige teorier. Som udgangspunkt er Freuds teori ikke så gennemarbejdet, at det har kunnet stå alene – men fordret meget arbejde af hans … Læs resten

Udgivet i Udviklingsteori | Tagget , | Skriv en kommentar

Freud: Den psykiske personligheds bestanddele

Freud er en klassiker, hvis arbejde og definitioner indenfor psykoanalysen, stadig er aktuelle for den forståelse, der i dag er indenfor dette felt. Freud’s arbejde med at definere nogle forståelsesrammer, der kunne forklare den menneskelige psyke, personlighed og udviklingen af … Læs resten

Udgivet i Udviklingsteori | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Piagets teori omsat til praktiske indlæringsformer

Nissen, Thomas (1970). “Indlæringsformer, særlige procedurekrav og kriterier” (Overskred på flere punkter Piagets forståelse) Kumulativ indlæring Indlæringsproduktet er situationsafhængigt – og kun virksomt under betingelser der svarer til indlæringsbetingelserne Kompetencen på baggrund af kumulativ indlæring har stabile og konstante miljøforhold … Læs resten

Udgivet i Udviklingsteori | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Piagets teori om erkendelse

Jerlang, Espen (2004). “Jean Piagets teori om erkendelsen” Piaget Biografi: Født i Schweiz 1896. Meget fremmelig – skrev i en alder af 10 år sin første videnskabelige artikel. Han startede med at studere biologi – og fik en doktorgrad i … Læs resten

Udgivet i Udviklingsteori | Tagget | Skriv en kommentar

Udviklingsteorier: Freud, Piaget og Vygotsky

Freud, Piaget og Vygotsky – er interessante at læse sammenfattende, fordi de byder på tre forskellige udgangspunkter til forklaring for den motiverende drivkraft bag menneskelig udvikling. Freud: Tillægger driften – glæde og lyst – betydning som den drivende kraft bag … Læs resten

Udgivet i Udviklingsteori | Tagget , , | Skriv en kommentar

Piagets ligevægtsbegreb

Piaget, j. (1959) “Ligevægtsbegrebets rolle i psykologien” Ligevægt er et resultat af individets udlignede aktiviteter overfor ydre forstyrrelser. Det vil sige at det ikke er en hviletilstand – men kan opfattes som en stabil tilstand i et åbent system. Det … Læs resten

Udgivet i Udviklingsteori | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Vygotsky og den kulturelle indskrivning

Til forskel fra Piaget, har Vygotsky sit fokus på sansningen (det sociale miljø) i sin forståelse af den menneskelige udvikling. De har det til fælles at de begge opstillede generelle modeller – dvs. modeller der er alment menneskeligt gældende – … Læs resten

Udgivet i Udviklingsteori | Tagget , , | Skriv en kommentar

Erikson – Udviklingsstadier

Erikson, E. H. (1968). “Livscyklen – identitetens epigenese” Erikson definerer menneskets udvikling i fastlagte faser – der er forudsat af hinanden. Rette udvikling på rette tid – er nøgleordene i Eriksons tankegang. Han mener i sin definition, at udvikling sker … Læs resten

Udgivet i Udviklingsteori | Tagget , | Skriv en kommentar