Kategoriarkiv: Plot

Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

En af mine erhvervsrettede opgaveprofiler: » Komplekse udredninger (Redigeret udgave fra juni 2016) Konkrete eksempler på komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018 “Mennesker der får psykisk diagnoser er lige så forskellige som andre mennesker, og det er årsagerne der … Læs resten

Udgivet i Dokumentation og analyse | Skriv en kommentar

Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik

Nogen former for registersammenkøringer og anvendelse af personfølsomme oplysninger kan meget let få karakter af manipulation, hvis ikke anvendelsen sker i overensstemmelse med de grundlæggende retningslinier for videnskabsetik (Naturvidenskab, pseudovidenskab og pseudovidenskabelige effektmålinger (Statistik)). Mange former for informationer er tids- … Læs resten

Udgivet i Arbejdsmiljø, Borgerdannelse, Dokumentation og analyse, Etik og grænser, Fag og professioner, Forandringsledelse, Organisationsudvikling & Sammenhængskraft, Struktur og trivsel | Skriv en kommentar

Læger der er til alvorlig fare for patienternes liv og helbred

Det kom til at tage 7 år, at få foretaget en fuldstændig banal overflytning fra det diabetiske behandlingsområde (På daværende tidspunkt specifikt Bispebjerg) til en praktiserende læge. Det første forsøg i 2012, var en regulær katastrofe – og den katastrofe … Læs resten

Udgivet i ...kommentaren, ...udviklingsområder på tværs af kulturen, Borgerdannelse, Etik og grænser, Fag og professioner, Hverdagspraksis, Kommunikation og videndeling, Kultur og normer, Struktur og trivsel, Teori og faglighed | Skriv en kommentar

Udviklingsområde på tværs af kulturen: Helbredshistorik

“I et sundhedsvæsen, hvor samarbejdsrelationerne fungerer meget dårligt, kan det være nødvendigt at lave sin egen sammenhængende helbredshistorik, for at fastholde et seriøst fokus på eget liv og helbred i relation til sundhedsvæsnet. Specielt hvis man har en kronisk sygdom, … Læs resten

Udgivet i ...udviklingsområder på tværs af kulturen, Borgerdannelse, Etik og grænser, Fag og professioner, Kommunikation og videndeling, Kultur og normer, Struktur og trivsel, Teori og faglighed | Skriv en kommentar

Hvad er et overgreb? – Specialpædagogikken i etisk perspektiv

Opfølgende og perspektiverende projektrapport omkring mine erfaringer indenfor det specialpædagogiske arbejdsområde (2002 – 2007). “Den kompleksitet af problemstillinger, der er beskrevet i denne rapport om vilkårene indenfor det specialpædagogiske område, giver et godt billede af nogle generelle problematikker omkring: Organisationsudvikling … Læs resten

Udgivet i ...udviklingsområder på tværs af kulturen, Definitioner | Skriv en kommentar

Videnskab, pseudovidenskab – og uvidenskabelige pseudosandheder…

Hvor meget sandhedsværdi skal vi lægge i de videnskabelige sandheder, som vi i forskellige sammenhænge (institutioner, læreanstalter, litteratur, medier mm) bliver præsenteret for livet igennem? Det videnskabelige kan godt være lidt af en kompleks verden – hvor vi både har … Læs resten

Udgivet i Definitioner | Skriv en kommentar

Repræsenterer menneskerettighederne et universelt menneskesyn?

Jeg har i et tidligere indlæg: » Kan menneskerettigheder og demokrati repræsentere en tværkulturel sammenhængskraft?, været inde på menneskerettighederne, som en repræsentant for universelle grundværdier. Men her var mit fokus rettet mod de organisatoriske og kulturelle faktorer. Og i et … Læs resten

Udgivet i Definitioner | Skriv en kommentar

”LIVSNÆR” – dokumentation og analyse…

Det er definitionen af en problemstilling – der afgør i hvilken grad, en analyse og dokumentation er livs- og virkelighedsnær. Den efterfølgende bearbejdning og formidling af resultatet er sekundær. Alle analyse- og dokumentationsopgaver er afgrænsede og reducerede udsnit af virkeligheden. … Læs resten

Udgivet i Dokumentation og analyse | Skriv en kommentar

Videnskab, pseudovidenskab – og pseudovidenskabelig anvendelse af det videnskabelige…

Hvor meget sandhedsværdi skal vi lægge i de videnskabelige sandheder, som vi i forskellige sammenhænge (institutioner, læreanstalter, litteratur, medier mm) bliver præsenteret for livet igennem? Det videnskabelige kan godt være lidt af en kompleks verden – hvor vi både har … Læs resten

Udgivet i Definitioner | Skriv en kommentar

Hvad er et teoretisk perspektiv?

Et teoretisk perspektiv er et “filter”, som en problemstilling analyseres og ses gennem. Fordelen ved at bruge disse “filtre” / perspektiver er, at de rummer en systematisk måde at vurdere på, og dermed kan de bidrage til at se nogle … Læs resten

Udgivet i Teori og faglighed | Tagget , | Skriv en kommentar