Jobcentrenes kreative og anarkistiske regeltolkning i relation til anden lovgivning

Der findes flere forskellige former for lovgivning i det danske samfund.

Men når man kommer i nærheden af jobcentrene, så træder man ind i et anarkistisk ingenmandsland. I alt fald tilsyneladende.

Der har på et tidligere tidspunkt været et konkret spørgsmål til beskæftigelsesministeren om, hvorvidt jobcentrenes regelfortolkning “overtrumfer” alt anden lovgivning i det danske samfund.

Og der var svaret nej! Så jobcentrenes administrative praksis må ikke have en karakter, der tilsidesætter alt anden lovgivning.

Nu er jeg ikke jurist. Men jeg kender alligevel dansk lovgivning. Ikke som konkrete paragraffer. Men mere som borger, der ved, at der er ting, der ikke er lovligt. I alt fald ikke uden for jobcentrene.

Og dem tager vi lige et par stykker af.

Kvaksalveri

Vi har blandt andet en lov i Danmark, der forbyder kvaksalveri.

Det er kriminelt at praktisere kvaksalveri! I alt fald uden for jobcentrene!

At der på et tidspunkt har været en jobcentermedarbejder, der havde fået en åbenbaring i forbindelse med et vækkelsesmøde i Forum, hvor han havde oplevet at en lam var blevet helbredet til “gående”? Og dermed havde fået en tro på, at “mirakuløse” helbredelser var mulig?

Det blev i ramme alvor brugt som argument i en sag, hvor sundhedsministeren greb og forlangte noget seriøs dokumentation for det der foregik. Og et af argumenterne var i ramme alvor, ovenstående åbenbaring fra et vækkelsesmøde i Forum?

I verden uden for jobcentrene kaldes sådan noget for kvaksalveri! Hvad mennesker vil tro på det private / personlige plan! Det er en frivillig sag! Men det er kriminelt af praktisere kvaksalveri i Danmark!

Det kan godt være er der er nogen, der tror, det her er en joke? Men det er det ikke.

Og noget af det mærkelige eksperimentarium, der foregår i jobcentrene – kaldes i den normalt civiliserede verdensorden uden for jobcentrene eksperimenterende kvaksalveri!

(Konkret eksempel: » Det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017)

Det er en lovgivning – i den civiliserede verdensorden – uden for jobcentrene!

Det er strafbart at praktisere kvarkslaveri Danmark!

Det er en anden form for lovgivning!

Hvis det havde været en religiøs sekt, der dyrkede mirakuløse helbredelser på mennesker med forskellige sygdomme, på samme niveau, som det foregår i jobcentrene – så var der blevet slået benhårdt ned på det! For det har der faktisk været eksempler på!

Selvtægt

Og som sagt så er jeg ikke uddannet jurist. Men som borger kender jeg godt dansk lovgivning – og ved hvad det generelt set er ulovligt og lovligt.

En anden form for lovgivning, der gælder alle civilister i det danske samfund, er, at man ikke må begå selvtægt.

Hvis jeg som borger har en begrundet mistanke om, at jeg tror, at et andet menneske er storsvindler. Så må jeg jo ikke begå selvtægt – og finde på en eller anden måde at afstraffe dette menneske. Så skal jeg jo henvende mig til politiet, og forlægge dem min mistanke. Og overlade det til dem, at vurdere og tage stilling til, hvad der er i det. Jeg må ikke “lege” selvbestaltet politibetjent og højesteretsdommer.

Der er ingen andre instanser og borgere i Danmark, udover jobcentrene og deres ansatte, der kan give dem selv en status, hvor de “leger” både den lovgivende (Fri anarkistisk regelfortolkning), udøvende (Politi) og dømmende magt (Højesteret).

Konkret eksempel: » Det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017

Undlade at hjælpe et menneske i nød

Og så eksisterer der også en anden lov i det generelle samfund – i den verden der eksisterer uden for jobcentrene.

Jeg kender som tidligere nævnt ikke de konkrete paragraffer i Karnov. Det er ikke mit speciale. Det er der andre, der ved mere om end mig.

Men jeg ved, at der er ulovligt at undlade at hjælpe et menneske i nød, hvis det kan medføre at dette menneske kan miste livet (Fysisk konkret). Det er strafbart. Jeg ved ikke om det i den her juridiske kontekst kaldes mord, manddrab eller? Det er som sagt ikke mit område.

Som jeg blandt andet har skrevet og informeret om på Facebook, så er jeg insulinkrævende diabetiker. Og som jeg også har skrevet klart og tydeligt (synes jeg da selv), så har man som diabetiker brug for daglige injektioner insulin og indtag af føde. Og også helst lidt søvn ind imellem. På den måde er diabetes 1, det der kan kaldes en “dødelig behandlingskrævende sygdom”.

Man er som diabetiker ikke den “type” / “slags” menneske, der kan spise på forhånd og oparbejde et slags “depot” (?), som man så kan “tære på” i halve og hele år, mens man desperat forsøger at rette “fejl” og “krydser” i den offentlige systemverden, samtidig med at man skal forsøge at dokumentere / bevise, at det ikke er et forsøg på at “snyde verden”, eller et behov for at gøre mig “dramatisk interessant”, når jeg “postulerer”, at det altså er ret livsvigtigt for mig – at der ikke sker alt for meget rod – på den måde, ellers slår det mig ihjel (fysisk konkret).

Jeg synes, jeg har sagt det så konkret, som det er menneskelig muligt? Men det preller jo af som vand på en gås!

Læs mere: » Det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017

Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Der eksisterer ingen retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark.

Der hersker totalt anarki.

Se konkrete eksempler: » Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Erhvervsrettet opgaveprofil: Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

En af mine erhvervsrettede opgaveprofiler:

» Komplekse udredninger (Redigeret udgave fra juni 2016)

Læs mere: » Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

Erhvervsrettede opgaveprofiler (2010 – 2017)

Det opgaverettede udspil, jeg lavede i en selvbetalt pause (2010 – 2012). Og så er der siden hen kommer noget supplerende til.

» Dialog & Opgave

» Udredning, dokumentation og analyse

» Komplekse udredninger (Redigeret udgave juni 2016)

Konkrete eksempler på komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018:

» Implementering af forbedret psykiatri? (Maj 2018)

» Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018) (Maj 2018)

» Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik (Maj 2018)

» Praksis-design

» UD-trykkeriet

Erhvervsrettet opgaveprofil: Projektmedarbejder

En anden af mine erhvervsrettede opgaveprofiler.

Opslag på Facebook 31. maj 2016

Projektmedarbejder til udviklingsprojekter der stabiliserer sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle felt.

Har I nogle ideer til udviklingsprojekter, der stabiliserer sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle område, som I ønsker beskrevet som konkrete projektforslag (Formål, interessenter, tidsplan, ressourceplan, budget mm), der kan ligge til grund for noget ansøgning om økonomisk støtte og realisering, så kan jeg tilbyde at lave projektbeskrivelserne i forbindelse med en 4 ugers praktik på minimum 25 timer om ugen.

Jeg bor på Amager, så praktikstedet skal helst ligge i Københavnsområdet. Jeg bor tæt på metro, og har derved let adgang til kollektiv transport i Storkøbenhavn.

Der kræves ikke nogen speciel godkendelse for at oprette en praktikaftale. Det eneste krav er, at ansættelsesstedet skal have et virksomhedsnummer, der gør, at man kan have mennesker ansat.

Blanketten der skal udfyldes kan findes på Jobnets hjemmeside, under blanketter: https://info.jobnet.dk/blanketter, og den blanket der skal bruges, er den der hedder ab.131: https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ab131.pdf

Min praktiske erfaringsbaggrund spænder bredt. Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde, koordinering, logistik og videndeling inden for det centralpolitiske arbejdsområde, minoritetsområdet, døgninstitutionsområdet og området for turisme. Herunder blandt andet erfaring med implementering af nye procedurer for videndeling, og ledelseserfaring med projektkoordinering, ansættelsessamtaler og introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

Jeg har endvidere stor erfaring med muligheder og begrænsninger på de digitale netværk. Fælles for den form for sociale platforme er, at det kan blive problematisk med fælles erfaringsdannelse blandt mennesker, der ikke kender hinanden i den fysik konkrete verden, fordi fortolkningsfrihederne er langt større. Det kræver stor livserfaring – og træning i at agere i forskellige sociale miljøer i den konkrete “virkelighedens verden”, at være i stand til at vurdere mennesker – og forholde sig konstruktivt til debatter og erfaringsdannelse på de digitale netværk.

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlig
planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, projektledelse og pædagogik – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, DTU og KUA.

Læs mere om min erfaringsbaggrund i mit CV.

På forhånd tak

Venlig hilsen Ulla…

Min baggrundserfaring fremgår af mit CV: http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/prof/CV-ullatn.pdf

Konkret eksempel på udviklingsprojekt der kan stabilisere sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle felt:

“Der findes flere forskellige former for lovgivning i det danske samfund.

Men når man kommer i nærheden af jobcentrene, så træder man ind i et anarkistisk ingenmandsland. I alt fald tilsyneladende.

Der har på et tidligere tidspunkt været et konkret spørgsmål til beskæftigelsesministeren om, hvorvidt jobcentrenes regelfortolkning “overtrumfer” alt anden lovgivning i det danske samfund.

Og der var svaret nej! Så jobcentrenes administrative praksis må ikke have en karakter, der tilsidesætter alt anden lovgivning.

Nu er jeg ikke jurist. Men jeg kender alligevel dansk lovgivning. Ikke som konkrete paragraffer. Men mere som borger, der ved, at der er ting, der ikke er lovligt. I alt fald ikke uden for jobcentrene.

Og dem tager vi lige et par stykker af.”

Læs mere: » Jobcentrenes kreative og anarkistiske regeltolkning i relation til anden lovgivning

Dette indlæg blev udgivet i Borgerdannelse, Etik og grænser. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *