Det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017

Det er værre end et fritidshjem

» Det er værre end et fritidshjem (Maj 2018) (dkdox.tv Update)

En meget præcis og rammende beskrivelse af, hvordan den offentlige systemverden i Danmark fungerer. De gør ikke noget godt for noget eller nogen. Det er ren destruktion, det der foregår!

Dem der mirakuløst overlever at komme i nærheden af den offentlige systemverden i Danmark og kommer nogenlunde helskindet videre med livet uden at blive smadret til 100 % invalide – eller slået ihjel (Bogstavelig talt) – gør det på trods af systemansattes sabotage, chikane og destruktion. Ikke med hjælp og opbakning.

Det er rendyrket psykopatisk ondskab, det der foregår i den offentlige systemverden i Danmark.

Der er ingen normalt civiliserede mennesker, der er i stand til at opføre sig så primitivt og sygt overfor andre mennesker, som det der foregår i den offentlige systemverden i Danmark.

Erhvervsrettet opgaveprofil: Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

En af mine erhvervsrettede opgaveprofiler:

» Komplekse udredninger (Redigeret udgave fra juni 2016)

Læs mere: » Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

Erhvervsrettet opgaveprofil: Projektmedarbejder

En anden af mine erhvervsrettede opgaveprofiler.

Opslag på Facebook 31. maj 2016

Projektmedarbejder til udviklingsprojekter der stabiliserer sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle felt.

Har I nogle ideer til udviklingsprojekter, der stabiliserer sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle område, som I ønsker beskrevet som konkrete projektforslag (Formål, interessenter, tidsplan, ressourceplan, budget mm), der kan ligge til grund for noget ansøgning om økonomisk støtte og realisering, så kan jeg tilbyde at lave projektbeskrivelserne i forbindelse med en 4 ugers praktik på minimum 25 timer om ugen.

Jeg bor på Amager, så praktikstedet skal helst ligge i Københavnsområdet. Jeg bor tæt på metro, og har derved let adgang til kollektiv transport i Storkøbenhavn.

Der kræves ikke nogen speciel godkendelse for at oprette en praktikaftale. Det eneste krav er, at ansættelsesstedet skal have et virksomhedsnummer, der gør, at man kan have mennesker ansat.

Blanketten der skal udfyldes kan findes på Jobnets hjemmeside, under blanketter: https://info.jobnet.dk/blanketter, og den blanket der skal bruges, er den der hedder ab.131: https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ab131.pdf

Min praktiske erfaringsbaggrund spænder bredt. Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde, koordinering, logistik og videndeling inden for det centralpolitiske arbejdsområde, minoritetsområdet, døgninstitutionsområdet og området for turisme. Herunder blandt andet erfaring med implementering af nye procedurer for videndeling, og ledelseserfaring med projektkoordinering, ansættelsessamtaler og introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

Jeg har endvidere stor erfaring med muligheder og begrænsninger på de digitale netværk. Fælles for den form for sociale platforme er, at det kan blive problematisk med fælles erfaringsdannelse blandt mennesker, der ikke kender hinanden i den fysik konkrete verden, fordi fortolkningsfrihederne er langt større. Det kræver stor livserfaring – og træning i at agere i forskellige sociale miljøer i den konkrete “virkelighedens verden”, at være i stand til at vurdere mennesker – og forholde sig konstruktivt til debatter og erfaringsdannelse på de digitale netværk.

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlig
planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, projektledelse og pædagogik – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, DTU og KUA.

Læs mere om min erfaringsbaggrund i mit CV.

På forhånd tak

Venlig hilsen Ulla…

Min baggrundserfaring fremgår af mit CV: http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/prof/CV-ullatn.pdf

Konkret eksempel på udviklingsprojekt der kan stabilisere sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle felt:

“Der findes flere forskellige former for lovgivning i det danske samfund.

Men når man kommer i nærheden af jobcentrene, så træder man ind i et anarkistisk ingenmandsland. I alt fald tilsyneladende.

Der har på et tidligere tidspunkt været et konkret spørgsmål til beskæftigelsesministeren om, hvorvidt jobcentrenes regelfortolkning “overtrumfer” alt anden lovgivning i det danske samfund.

Og der var svaret nej! Så jobcentrenes administrative praksis må ikke have en karakter, der tilsidesætter alt anden lovgivning.

Nu er jeg ikke jurist. Men jeg kender alligevel dansk lovgivning. Ikke som konkrete paragraffer. Men mere som borger, der ved, at der er ting, der ikke er lovligt. I alt fald ikke uden for jobcentrene.

Og dem tager vi lige et par stykker af.”

Læs mere: » Jobcentrenes kreative og anarkistiske regeltolkning i relation til anden lovgivning

Erhvervsrettede opgaveprofiler (2010 – 2017)

Det opgaverettede udspil, jeg lavede i en selvbetalt pause (2010 – 2012). Og så er der siden hen kommer noget supplerende til.

» Dialog & Opgave

» Udredning, dokumentation og analyse

» Komplekse udredninger (Redigeret udgave juni 2016)

Konkrete eksempler på komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018:

» Implementering af forbedret psykiatri? (Maj 2018)

» Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018) (Maj 2018)

» Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik (Maj 2018)

» Praksis-design

» UD-trykkeriet

Jobcentrenes kreative og anarkistiske regeltolkning i relation til anden lovgivning

Der findes flere forskellige former for lovgivning i det danske samfund.

Men når man kommer i nærheden af jobcentrene, så træder man ind i et anarkistisk ingenmandsland. I alt fald tilsyneladende.

Der har på et tidligere tidspunkt været et konkret spørgsmål til beskæftigelsesministeren om, hvorvidt jobcentrenes regelfortolkning “overtrumfer” alt anden lovgivning i det danske samfund.

Og der var svaret nej! Så jobcentrenes administrative praksis må ikke have en karakter, der tilsidesætter alt anden lovgivning.

Nu er jeg ikke jurist. Men jeg kender alligevel dansk lovgivning. Ikke som konkrete paragraffer. Men mere som borger, der ved, at der er ting, der ikke er lovligt. I alt fald ikke uden for jobcentrene.

Og dem tager vi lige et par stykker af.

Kvaksalveri

Vi har blandt andet en lov i Danmark, der forbyder kvaksalveri.

Det er kriminelt at praktisere kvaksalveri! I alt fald uden for jobcentrene!

At der på et tidspunkt har været en jobcentermedarbejder, der havde fået en åbenbaring i forbindelse med et vækkelsesmøde i Forum, hvor han havde oplevet at en lam var blevet helbredet til “gående”? Og dermed havde fået en tro på, at “mirakuløse” helbredelser var mulig?

Det blev i ramme alvor brugt som argument i en sag, hvor sundhedsministeren greb og forlangte noget seriøs dokumentation for det der foregik. Og et af argumenterne var i ramme alvor, ovenstående åbenbaring fra et vækkelsesmøde i Forum?

I verden uden for jobcentrene kaldes sådan noget for kvaksalveri! Hvad mennesker vil tro på det private / personlige plan! Det er en frivillig sag! Men det er kriminelt af praktisere kvaksalveri i Danmark!

Det kan godt være er der er nogen, der tror, det her er en joke? Men det er det ikke.

Og noget af det mærkelige eksperimentarium, der foregår i jobcentrene – kaldes i den normalt civiliserede verdensorden uden for jobcentrene eksperimenterende kvaksalveri!

Det er en lovgivning – i den civiliserede verdensorden – uden for jobcentrene!

Det er strafbart at praktisere kvarkslaveri Danmark!

Det er en anden form for lovgivning!

Hvis det havde været en religiøs sekt, der dyrkede mirakuløse helbredelser på mennesker med forskellige sygdomme, på samme niveau, som det foregår i jobcentrene – så var der blevet slået benhårdt ned på det! For det har der faktisk været eksempler på!

Selvtægt

Og som sagt så er jeg ikke uddannet jurist. Men som borger kender jeg godt dansk lovgivning – og ved hvad det generelt set er ulovligt og lovligt.

En anden form for lovgivning, der gælder alle civilister i det danske samfund, er, at man ikke må begå selvtægt.

Hvis jeg som borger har en begrundet mistanke om, at jeg tror, at et andet menneske er storsvindler. Så må jeg jo ikke begå selvtægt – og finde på en eller anden måde at afstraffe dette menneske. Så skal jeg jo henvende mig til politiet, og forlægge dem min mistanke. Og overlade det til dem, at vurdere og tage stilling til, hvad der er i det. Jeg må ikke “lege” selvbestaltet politibetjent og højesteretsdommer.

Der er ingen andre instanser og borgere i Danmark, udover jobcentrene og deres ansatte, der kan give dem selv en status, hvor de “leger” både den lovgivende (Fri anarkistisk regelfortolkning), udøvende (Politi) og dømmende magt (Højesteret).

Undlade at hjælpe et menneske i nød

Og så eksisterer der også en anden lov i det generelle samfund – i den verden der eksisterer uden for jobcentrene.

Jeg kender som tidligere nævnt ikke de konkrete paragraffer i Karnov. Det er ikke mit speciale. Det er der andre, der ved mere om end mig.

Men jeg ved, at der er ulovligt at undlade at hjælpe et menneske i nød, hvis det kan medføre at dette menneske kan miste livet (Fysisk konkret). Det er strafbart. Jeg ved ikke om det i den her juridiske kontekst kaldes mord, manddrab eller? Det er som sagt ikke mit område.

Som jeg blandt andet har skrevet og informeret om på Facebook, så er jeg insulinkrævende diabetiker. Og som jeg også har skrevet klart og tydeligt (synes jeg da selv), så har man som diabetiker brug for daglige injektioner insulin og indtag af føde. Og også helst lidt søvn ind imellem. På den måde er diabetes 1, det der kan kaldes en “dødelig behandlingskrævende sygdom”.

Man er som diabetiker ikke den “type” / “slags” menneske, der kan spise på forhånd og oparbejde et slags “depot” (?), som man så kan “tære på” i halve og hele år, mens man desperat forsøger at rette “fejl” og “krydser” i den offentlige systemverden, samtidig med at man skal forsøge at dokumentere / bevise, at det ikke er et forsøg på at “snyde verden”, eller et behov for at gøre mig “dramatisk interessant”, når jeg “postulerer”, at det altså er ret livsvigtigt for mig – at der ikke sker alt for meget rod – på den måde, ellers slår det mig ihjel (fysisk konkret).

Jeg synes, jeg har sagt det så konkret, som det er menneskelig muligt? Men det preller jo af som vand på en gås!

Det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017

En dårlig regulering af diabetes 1 (Herunder blandt andet mangel på mad, insulin og søvn) giver en forøget risiko for forskellige betændelsestilstande i kroppen. Et af de områder, der er i risiko, er blandt andet tandkødet. Det har man efterhånden vidst i mange år. Så det ved alt og alle!

Der er jo en grund til, at vi med diabetes 1, er nødt til at passe noget bedre på os selv – end mennesker generelt set, nødvendigvis er nødt til.

Og undskyldningen for den grove vold og chikane, jeg har været udsat for i systemernes verden? Det må jo være det, der kaldes syg ondskab?

Men så kan de jantelovsforstyrrede voldspsykopater jo fryde sig over det? Nu kan jeg ikke længere “prale af” mit gode helbred? Og thi, hi, fnis – det har jeg rigtig godt af?

Stol ikke på offentlige systemansatte i Danmark. De er primitive, voldelige og sygeligt ondsindede. De går systematisk og målrettet efter at slå mennesker ihjel. Bogstavelig talt!

Det voldshelvede jeg har været udsat for (I ekstrem grad i perioden 2012 – 2018), har simpelthen været direkte målrettet mord! De har simpelthen gået direkte systematisk og målrettet efter at myrde mig. Bogstavelig talt. De er selvfølgelig pissesure over at det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017 slog fejl for dem! Der er ingen undskyldning for det. Det er ren psykopatisk ondskab! Og jeg frygter da fuldt ud berettiget for mit liv! For dem, der stod bag det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017 – vil uden tvivl gøre alt det, de kan, for at opfinde en anden hjernedød undskyldning for at komme til at myrde mig! Det er da primitive og psykopatisk onde mennesker, der har “brug for” at opføre sig på den måde – overfor et andet menneske!

Opslag på Facebook 30. maj 2017

“Tandlæge i går den 29. maj 2017.

Ja – efter et regulært personligt helvede af have udsat for psykologisk eksperimenterende rus i en periode på 7 år, så lykkedes det mig trods alt at få så meget luft til mig selv, at jeg kan få fred til at tænke på mig selv, mit eget liv og helbred.

Hvilket jeg blandt andet har brugt til at få aftalt tandlægebesøg. Efter 8 år.

Status.

Slimhinderne i munden ser sund og raske ud. Så der er ikke sket nogen skade der.

Ingen huller. Så heller ingen skader der.

Men jeg har fået paradentose. Det er så heldigvis koncentreret omkring to kindtænder. De er så til gengæld så hårdt angrebet, at de skal rykkes ud så hurtigt som muligt. Og det bliver så i morgen. Der er det ved paradentose, at det er en betændelsestilstand, der breder sig til hele kroppen. Så jeg har i den her periode, hvor jeg har været udsat for en masse eksperimenter og efterfølgende økonomiske sanktioner, der har været ret katastrofale for mit helbred, på det basale plan mht blandt andet mad og insulin – der har jeg så også gået rundt med en betændelsestilstand i kroppen – formodentlig over længere tid. Paradentose kommer ikke lige fra den ene dag til den anden.

Men den betændelsestilstand bliver jeg så “helbredt” for i morgen, hvor jeg får de to angrebne kindtænder rykket ud.

Derudover ser det faktisk pænt ud. Der er lidt begyndende paradentose i et par tandlommer andet sted. Men det er ikke mere alvorligt, end at det formodentlig kan gå i sig selv igen. Nu hvor jeg så har fået en tandrensning, og forhåbentlig kan få så meget ro på i mit liv på det basale plan, at jeg ikke bliver udsat for flere primitive eksperimenter med mit liv og helbred.

Ja – det var selvfølgelig forventelig, at den her eksperimenterende rus jeg har været udsat for, ville få nogle helbredsmæssige konsekvenser for mig. Men jeg er tilsyneladende sluppet rimelig helskindet fra oplevelsen – i forhold til de helbredstjek, der indtil videre er blevet foretaget. Der ryger så to kindtænder. Og det må jeg så leve med. Det har jo sin pris, at være forsøgsdyr i andres “eksperimenterende processer”.”

Opslag på Facebook 29. maj 2017

“Der er i øvrigt også sket en ændring i registreringen i mit livstestamente.

Det er blevet ændret til, at jeg ikke ønsker livsforlængende behandling, hvis jeg er uafvendeligt døende.

Min egen oprindelige registrering i sin tid gik på, at jeg ikke ønskede livsforlængende behandling hvis jeg var ude at stand til at svare for mig selv. (Så jeg ikke kunne tvangsbehandles – med noget.) Den skal der vist lige tjekkes op på.

Det er mange år siden, jeg fik lavet mit livstestamente (1997), så der kan selvfølgelig være ændret noget i formuleringerne.”

Opslag på Facebook 29. maj 2017

“De ved blandt andet, at jeg ikke har været tilknyttet psykiatrien eller har psykiatriske diagnoser. Men jeg har det selvfølgelig ikke udpræget godt, med alt det besynderlige rod i stort set alt offentlig registrering af mig.

Officielt så er det vist også ret begrænset, hvor meget bemyndigelse de har – på egen hånd? Min tilknytning er af uformel karakter.

Der er noget i det her, der virker lidt mystisk.”

Opslag på Facebook 29. maj 2017

“Der er et eller andet, der ikke hænger helt sammen.

Helt hvad, der er gang i, det ved jeg så ikke.

Men der er et eller andet, der ikke hænger helt sammen.

De der støtte-kontakt personer, de er tilknyttet distriktspsykiatrien. Men de får jo alle informationer på mig. Så de ved jo, hvad der er sket, og hvad der foregår. Ved at jeg er diabetiker.

Der er et eller andet galt.”

Opslag på Facebook 29. maj 2016

“Så lykkedes det at få fundet frem til en parallel mach på den synsvinkel, der har været min overlevelsesprofil i efterhånden mange år: Dalai Lama.

Synsvinklen og måden at forholde sig til mennesker, og det der sker omkring mig, er parallelt den samme.

Alt det vi bliver bevidste om som selverkendelse, har vi lettere ved at forholde os objektivt konstruktivt til anvendelsen af. Og skubbe ud fra os.

Det var Jette, psykolog på studenterrådgivningen i Aalborg 1991, der lærte mig denne grundlæggende lære. Det var i forlængelse af en voldsom oplevelse, der handlede om nogle venners voldsomme reaktioner på et selvmord.

Der var intet som helst galt med mig. Mit indbyggede reaktionsmønster var “genialt”, og også grunden til at jeg trods alt slap nogenlunde helskindet fra oplevelsen. Bortset fra noget helbredsmæssig overbelastning, som selvfølgelig var kritisk, og helst ikke måtte ske igen.

Men jeg havde ikke noget at lære. Ikke udover nødvendigheden af at få min synsvinkel placeret realistisk i forhold til omgivelserne. Og passe på med at det aldrig kom til at skride så langt ud i tovene i forhold til noget en anden gang. Men det var så det, der skete her i 2012.

Jette kunne godt være alvorlig bekymret for mig. Fordi mit bevidsthedsniveau og abstraktionsniveau var og er så højt, som det er. Så hvis det væltede helt ud i tovene, så kunne det være mere eller mindre umuligt at få fast grund under fødderne igen.

Nå men så langt så godt 🙂 ”

Opslag på Facebook 29. maj 2016

“Min egen personligt bedste “holistiske totaloplevelse” var da jeg i 2009 fik mulighed for at komme ud og se noget af verden 🙂

Det blev til to ture. En til Berlin 🙂 Og en til Rom 🙂

Jeg tog selvfølgelig af sted alene 🙂

Det var en helt befrielse at slippe for enten at have nogen til at “hænge på nakken af mig” – eller have ansvaret for at skulle strukturere og arrangere en helt masse for nogle andre 🙂

Så kunne jeg i stedet bare koncentrere mig om mig selv – og gøre tingene i den rækkefølge – og det tempo – der passer til mig – og mit eget temperament 🙂

Dejligt 🙂 ”

Integrationsydelsen 2016

Ja – for mit vedkommende tog det et år at få rettet fejlen. For det var en åbenlys fejl. Jeg røg ikke over i den kategori, fordi jeg havde opholdt mig i udlandet. Men fordi jeg havde stået uden indkomst i en periode.

Og det smadrede så hele mit liv igen, igen!

Her kom så mordforsøget på banen. For de mente så, at den fejl bedst blev rettet ved at slå mig ihjel! Det er typisk for den offentlige systemverden. Den måde de retter fejl på – det er ved at slå borgerne ihjel!

Og hvis man samtidig laver dokumentfalsk – ved at slette alt baggrundshistorikken – både i journalerne i sundhedsvæsnet og dit CV – og eksamensbeviser? Ja – så kan man opfinde en fantastisk sørøverhistorie om stort set næsten hvad som helst, der efterfølgende kan retfærdiggøre det hele?

For så kan de stakkels offentlige systemansatte fremstå som de perfekte og ufejlbarlige – der passer godt på samfundet – og samfundets regler!

Men de gjorde det mod bedre vidende. De løj! For de havde fået alt den nødvendige baggrundsdokumentation.

Det der er relevant at hæfte sig ved, i forbindelse med indførelsen af integrationsydelsen i 2016, er, at der sker en administrativ / “maskinel” overflytning til ydelsen. Og det betyder, at en hel del af dem (Blandt andet mig selv), der røg over på ydelsen, aldrig skulle være flyttet over på den. Det vidste man allerede, da loven blev vedtaget. Så der ville blive en hel del fejl! Så det vidste de ansatte godt! Og når man på den måde laver generelle administrative / maskinelle fejl – så burde de ansatte jo være lidt mere kvikke til at rette dem? Det er sådan en form for “bagvendt sagsbehandling”! Men det gjorde de så ikke. Tværtimod! De begyndte fuldstændig psykopatisk forstyrret at terrorisere mennesker! Det kunne da ikke komme som et chok for de ansatte, at det administrative / maskinelle producere gav anledning til en hel de fejl? Det vidste alt og alle da! Undtagen dem, der var ansat i jobcentrene? Det virker da underligt? Noget må de da vide? De kan da ikke undskylde sig med at være 100 % uvidende om stort set alt?

Læs mere om integrationsydelsen: » I dag ryger Charlotte på integrationsydelse: “Det virker fuldstændig absurd” (Juli 2016)

Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Der eksisterer ingen retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark.

Der hersker totalt anarki.

Se konkrete eksempler: » Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Diabetesforeningen støtter forslag om kommercielt salg af borgerens sundhedsdata

Nå – så er diabetesforeningen, så småt ved at vågne op til virkelighedens verden – og vil forsøge at gøre noget konstruktivt for os med diabetes 1. Det har de da været meget, meget længe om!

“En ny undersøgelse fra YouGov viser, at halvdelen af danskerne ikke ved, hvad type 1-diabetes er. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse.

Blandt de adspurgte svarede næsten halvdelen, at usund livsstil – manglende motion og usund mad – er skyld i type 1-diabetes. Og 24 procent tror, at børn kan vokse sig fra sygdommen.

Det vækker bekymring hos Diabetesforeningen.

»Jeg vil gerne slå fast, at type 1-diabetes kan ramme alle. Sygdommen rammer tilfældigt – og kan hverken forebygges eller helbredes,« siger administrerende direktør, Henrik Nedergaard.”

Læs mere: » Halvdelen af danskerne tager fejl om udbredt sygdom: Den kan ramme alle (Maj 2018)

Det kunne jeg godt have brugt for 25, 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2 og 1 år siden!

Det kunne have sparet mig og mit liv for mange unødvendige problemer!

Men den gang var det åbenbart ikke særlig “vigtigt” og “interessant”?

Gad vide hvorfor den lidt forkrampede pressemeddelelse først kom umiddelbart efter, at et flertal i folketinget havde besluttet af afskaffe det individuelle personlige samtykke i forbindelse med borgernes deltagelse i kommercielle sundhedsforsøg? Den kunne jo også være kommet 1 uge før? 1 år før? 5 år før? 20 år før? 25 år før? For det er jo ikke en videnskabelig nyhed! Det har man da vidst i mange år.

Gad vide hvorfor diabetesforeningen opfatter personligt samtykke ved deltagelse i forsøg som et problem, de gerne vil have afskaffet?

Der er da ingen normalt civiliseret patientforening (Eller interesseorganisation), der i ramme alvor går ind for en afskaffelse af det personlige samtykke i forbindelse med deltagelse i sundhedsforsøg!

Tværtimod! Alle normalt civiliserede patientforeninger og interesseorganisationer kæmper da med næb og klør for at beskytte patienter og borgere imod tvangsdeltagelse i kommercielle sundhedsforsøg!

“»Det specielle ved Danmark er, at vi ikke blot har biobanker, men samtidig kan samkøre alle registrene, så vi faktisk kunne gøre det samme, som både Facebook og Youtube ønsker at gøre, men på en sikker måde i forhold til borgerne,« siger Allan Flyvbjerg, direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen og et af medlemmerne af det såkaldte vækstteam.

»Danskerne stiller generelt gerne deres data til rådighed for at kunne hjælpe deres medborgere. Vi skal bruge danske sundhedsdata på en sikker måde, så vi i samarbejde med både danske og udenlandske firmaer på dansk grund kan forbedre behandling og forebyggelse,« siger Allan Flyvbjerg.

Han ser ikke et problem i, at hverken Danmark eller virksomheder, der flytter hertil, kan tjene penge som konsekvens af deres forskning:

»Der er et humanitært, men også i visse tilfælde et monetært afkast af at bruge de danske sundheds­data, men det sker jo, fordi vi hjælper medborgerne i Danmark og rundt­omkring i verden. Jeg har intet problem med, at der som noget sekundært er firmaer, der tjener penge samtidig.«”

Læs mere: » Diabetesforeningen støtter forslag om kommercielt salg af borgerens sundhedsdata (Januar 2018)

Min egen folder om diabetes 1: » Diabetes 1 – Enkel beskrivelse (Folder)

Min private hjemmeside om diabetes 1: » Livet med diabetes 1

Casestudie: Adfærdspsykologiske forsøg, grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018 (Mit liv som hund / Forsøgsdyr)

Det er ikke lovligt at praktisere adfærdspsykologiske forsøg og eksperimenter med mennesker.

Så sådan noget er der ingen undskyldning for.

Læs mere: » Adfærdspsykologiske forsøg, grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018

Min folder om diabetes 1: » Diabetes 1 – Enkel beskrivelse (Folder)

Min private hjemmeside om diabetes 1: » Livet med diabetes 1

Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018

“Har vi en regel, er vi fritaget for ansvar, og vi behøver ikke tænke selv. Regler sætter sund fornuft ud af kraft. Regler er som oftest firkantede og giver ikke plads til sund fornuft. Det fritager det enkelte menneske fra sin ret – men også sin pligt – til at tænke selv. For mange regler fratager os ikke bare vores motivation; de gør os også dummere. Vi skal ikke opbygge systemer, som bygger på regler og kontrol, og som professor i Statskundskab Gert Tinggaard Svendsen har sagt: »Kontrol er godt, men tillid er billigere«.”

Læs mere: » Bureaukraterne sender Danmark ad helvede til (Maj 2018), kronik af Øjvind Hulgaard, advokat, Højbjerg (Jyllands-Posten)

Læs mere: » Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018 (Maj 2018)

Dette indlæg blev udgivet i Etik og grænser. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *