Månedsarkiv: maj 2018

Det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017

Det er værre end et fritidshjem » Det er værre end et fritidshjem (Maj 2018) (dkdox.tv Update) En meget præcis og rammende beskrivelse af, hvordan den offentlige systemverden i Danmark fungerer. De gør ikke noget godt for noget eller nogen. … Læs resten

Udgivet i Etik og grænser | Skriv en kommentar

Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Der eksisterer ingen retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark. Der hersker totalt anarki. Jobcentrenes kreative og anarkistiske regeltolkning i relation til anden lovgivning Der findes flere forskellige former for lovgivning i det danske samfund. Men når man kommer i nærheden … Læs resten

Udgivet i Etik og grænser | Skriv en kommentar

Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

En af mine erhvervsrettede opgaveprofiler: » Komplekse udredninger (Redigeret udgave fra juni 2016) Konkrete eksempler på komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018 “Mennesker der får psykisk diagnoser er lige så forskellige som andre mennesker, og det er årsagerne der … Læs resten

Udgivet i Dokumentation og analyse | Skriv en kommentar

Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018

“Har vi en regel, er vi fritaget for ansvar, og vi behøver ikke tænke selv. Regler sætter sund fornuft ud af kraft. Regler er som oftest firkantede og giver ikke plads til sund fornuft. Det fritager det enkelte menneske fra … Læs resten

Udgivet i Borgerdannelse | Skriv en kommentar

Adfærdspsykologiske forsøg, grov vold og mord som ”behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018

Det er ikke lovligt at praktisere adfærdspsykologiske forsøg og eksperimenter med mennesker. Så sådan noget er der ingen undskyldning for. Læs mere: » Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018) (Maj 2018) Snyd … Læs resten

Udgivet i Etik og grænser | Skriv en kommentar

Implementering af forbedret psykiatri?

Aktuelle problemstillinger Aktuelle problemstillinger med journalsystemet, personalemangel på sygehusene og samarbejdskulturen i den offentlige sektor. Se konkrete eksempler: » Idéskitse til overordnet organisationsplan til implementering af forbedret psykiatri (Marts 2018) Læs mere og se flere eksempler: » Adfærdspsykologiske eksperimenter med … Læs resten

Udgivet i ...udviklingsområder på tværs af kulturen | Skriv en kommentar

Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018)

Social kontrol med religiøse / mentale transformationskoncepter “På pædagogik kurset på KUA – mødte jeg igen på “konceptet”. Selvets disciplinering. En ledelsesstil, der var velkendt – og blev beskrevet af forskellige teoretikere med kritiske øjne. En sammenblanding af ledelse og … Læs resten

Udgivet i Etik og grænser | Skriv en kommentar

Social kontrol: Borgerdannelse, trivselsproblemer og folkedrab

Læse mere: » Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi (April 2010) “Hvordan udvikler et folkedrab sig, og hvad får mennesker til at slå deres medmennesker ihjel? Hvilke advarselstegn bør man være opmærksom på, og hvad kan man gøre for at … Læs resten

Udgivet i Borgerdannelse | Skriv en kommentar

Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik

Nogen former for registersammenkøringer og anvendelse af personfølsomme oplysninger kan meget let få karakter af manipulation, hvis ikke anvendelsen sker i overensstemmelse med de grundlæggende retningslinier for videnskabsetik (Naturvidenskab, pseudovidenskab og pseudovidenskabelige effektmålinger (Statistik)). Mange former for informationer er tids- … Læs resten

Udgivet i Arbejdsmiljø, Borgerdannelse, Dokumentation og analyse, Etik og grænser, Fag og professioner, Forandringsledelse, Organisationsudvikling & Sammenhængskraft, Struktur og trivsel | Skriv en kommentar